”Inte säkert att Emmas utpekande blir avgörande”

Advokat Kerstin Koorti ger snabbanalys

Emma Jangestig sa i rätten att hon direkt kände igen den åtalade tyskan som gärningskvinnan.

Men utpekandet behöver inte bli avgörande, enligt Kerstin Koorti, advokat och aftonbladet.se:s juridiska expert.

Den misstänktas försvarsadvokat Per-Ingvar Ekblad tog bland annat upp skillnader mellan uppgifter Emma Jangestig lämnat i polisförhör och uppgifter hon lämnade i rätten i dag.

–  Det är för att försöka visa att hennes uppgifter är mindre trovärdiga, säger Kerstin Koorti.

Under torsdagens förhör sa Emma Jangestig att hon direkt kände igen den åtalade tyskan när hon i går för första gången kom in rättssalen.

”Bröt ihop totalt”

– När jag hade satt mig ner så bröt jag ihop totalt för jag kände igen henne som den kvinnan som gjorde det här, sa Emma Jangestig under förhöret.

Men det är inte säkert att hennes utpekande blir avgörande för tingsrättens bedömning, enligt Kerstin Koorti.

– Det beror på hur domstolen uppfattar det och huruvida det avviker från det hon sagt i tidigare förhör, säger Koorti.

– Det blir en helhetsbedömning där domstolen också tittar på vad hon kommer ihåg i övrigt gällande händelseförloppet, och vad som i övrigt framkommer i målet, säger Kerstin Koorti.

– Om hon sagt samma sak som i polisförhör så talar det för hennes utsaga, om hon ändrat uppgifter i väsentliga avseenden jämfört med tidigare förhör så talar det emot utsagan, säger Koorti.

”Bara en att peka ut”

Även om det enligt Koorti inte är ovanligt att brottsoffret får se den misstänkta gärningsmannen först i rättssalen så kan det göra utpekandet problematiskt.

– Problemet är att nu sitter tyskan bredvid sin försvarare och det finns bara en person att peka ut, hon har inte så mycket val i det här läget, säger Kerstin Koorti.

– Men så är det ofta i brottmål, det är inget ovanligt alls, säger Koorti.

Frågade om skillnader

Den åtalade tyskans försvarsadvokat Per-Ingvar Ekblad ställde frågor till Emma Jangestig om skillnader mellan uppgifter hon lämnat i förhör med polisen och uppgifter hon lämnade i rätten i dag.

– Om han då kan visa att hon sagt en sak tidigare och nu ändrat till något som nu ”passar bättre” är det väldigt bra för försvaret, säger Kerstin Koorti.

Hur brukar domstolar generellt sett se på skillnader i uppgifter mellan polisförhör och uppgifter som lämnas i rätten?

– Om det bara är marginella skillnader så brukar det inte vara så viktigt, men om det är stora skillnader kan det vara bra för försvaret.

Per-Ingvar Ekblad ställde också frågor om huruvida omgivningen kunnat påverka de uppgifter Emma Jangestig lämnade i rätten i dag.

– Om det visar sig att hon säger en sak i polisförhör, och en annan nu, och han kan visa att det beror på inverkan från anhöriga eller media, då fäster inte rätten tilltro till hennes utsagor, säger Kerstin Koorti.

– Om det bara är marginella saker spelar det inte så stor roll, men om det till exempel gäller utseendet på den misstänkta och om hon säger något helt annat som ”passar bättre”, då blir tilltron till uppgifterna svagare, då förstår man att hon velat anpassa sig, medvetet eller omedvetet, säger Koorti.

Förhören med Emma Jangestig – minut för minut:

avDavid Nannini Nilsson