Sida saboterar SD:s arbete för demokrati

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Sluta särbehandla oss – våra projekt förtjänar också svenska pengar

Hepaticas styrelseordförande Julia Kronlid delar ut julklappar till barn på ett flyktingcenter i Libanon. Vi vill ha samma möjlighet för våra projekt som övriga partier, skriver debattörerna.
Hepaticas styrelseordförande Julia Kronlid delar ut julklappar till barn på ett flyktingcenter i Libanon. Vi vill ha samma möjlighet för våra projekt som övriga partier, skriver debattörerna.

DEBATT. Sedan millennieskiftet finansierar Sida något som kallas särskilt demokratistöd, vilket sker genom svenska partianknutna organisationer (PAO). PAO är stiftelser som stödjer systerpartier i utvecklingsländer genom projekt som ofta syftar till kompetensutveckling och liknande.

Nyligen belystes att Vänsterpartiet har stöttat mycket radikala rörelser i bland annat Colombia och Filippinerna. Tidigare avslöjanden visar att vänstern stött Putin-trogna separatister i Ukraina och en palestinsk organisation vars väpnade gren under 2014 deltog i väpnade aktioner mot Israel. Detta har pågått länge utan att Sida har reagerat.

Problemen gäller inte bara Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har genom Palmecentret sponsrat och därmed erkänt sig som systerparti till Robert Mugabes regim i Zimbabwe och palestinska Al-Fatah. Hur dessa partiers systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter rimmar med demokratibiståndets värdegrund är tydligen inget som bekymrar varken Sida eller Socialdemokraterna.

Både Centern och Kristdemokraterna har drabbats av förskingring inom sina projekt. Centerns PAO betalade under åren 2007–2010 ut sex miljoner kronor till en stiftelse i Irak som kontrollerades av fadern till en svensk-irakisk riksdagsledamot. Vart pengarna tog vägen är fortfarande höljt i dunkel.

Dessutom kan man misstänka en politisering av hur demokratistödet hanteras av Sida och regeringen. Bara några dagar innan Sverigedemokraterna trädde in i Riksdagen 2010 fattade regeringen, helt utan motivering, ett beslut som innebar att partier inte får ta del av demokratistödet under sin första mandatperiod, något som endast drabbade ett parti.

I juni 2015 bildade Sverigedemokraterna en PAO, stiftelsen Hepatica, i syfte att ansöka om medel till egna projekt för 2016. Då fattade den nuvarande regeringen ett nytt beslut, som innebär att den partianknutna organisationen måste redovisa två års verksamhet innan den kan ansöka om pengar.

Återigen drabbades endast Sverigedemokraterna och man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att ana ett mönster. Det ska tilläggas att övriga partier, enligt reglerna, får dela på de medel som Hepatica alltså inte får tillgång till.

Enligt biståndsministern syftar de nya reglerna till att ”strama upp” programmet, detta mot bakgrund av de problem som uppdagats. Alltså, efter att vissa PAO misskött sig inför man en regel som endast drabbar en PAO som garanterat inte misskött sig.

Hepatica har i dag en afrikansk samarbetspartner som arbetar för demokratisering under mycket svåra omständigheter, de behöver verkligen stöd. Av säkerhetsskäl kan vi för tillfället inte offentliggöra vilket land, det är dock otänkbart att Sida skulle ha några invändningar mot detta partiet. Vår andra partner, Arameiska demokratiska organisationen, arbetar för att modernisera och föryngra den demokratiska och parlamentariska kulturen i Libanon.

Det här är viktiga projekt som förtjänar Sveriges stöd, särbehandlingen som vi utstår drabbar i slutändan inte oss själva utan de vi vill hjälpa. Därför uppmanar vi regeringen och Sida att ge oss samma möjlighet som övriga partier, varken mer eller mindre.

Julia Kronlid, styrelseordförande, Hepatica

Ludvig Aspling, generalsekreterare

Tomas Brandberg, styrelseledamot

Jeff Ahl, styrelseledamot

Mattias Backström Johansson, styrelseledamot

Anders Forsberg, styrelseledamot

Nasrin Sjögren, styrelseledamot

Pavel Gamov, styrelseledamot

Läs repliken från Olof Palme Center: SD ljuger om svenskt bistånd.

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: