Palm: Därför tog vi vårt ansvar

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är av stort värde att det bland oss socialdemokrater finns människor med skiftande bakgrund och förankring – praktiserande kristna, muslimer och judar, människor som tillhör andra samfund och människor som inte tillhör något.

Att ha sin förankring både i Socialdemokraterna och i en annan del av det civila samhället är i grunden en styrka, men det kräver också att man är klar över rollfördelningen och inser att intressen ibland kan komma i konflikt.

När Omar Mustafa föreslogs till Stockholms arbetarekommuns styrelse för ett år sedan framkom det att han inom ramen för sitt arbete i den muslimska rörelsen hade medverkat till att bjuda in personer med förkastliga åsikter.

■ ■ ■

Efter att vår interna valberedning konfronterat Omar med den frågan och vi fått intrycket att han insett att det inte fick upprepas valdes han av årsmötet. Han har sedan dess gjort ett gott arbete inom Socialdemokraterna i Stockholm.

I samband med att Omar hade blivit invald i partistyrelsen på nationell nivå, efter nominering från Stockholms arbetarekommun, visade det sig att han återigen hade valt metoden att inbjuda medverkande med förkastliga åsikter.

■ ■ ■

Eftersom vi hela tiden har uppfattat att Omars grundsyfte med arbetet har varit gott, försvarade vi hans rätt att göra ett misstag så länge han tydligt visade att han förstod hur allvarligt det var och lovade att inte upprepa det i framtiden.

Tyvärr avvisade Omar kraven på att tillräckligt tydligt ta avstånd från den policy kring inbjudningar som hade gett upphov till anklagelser om antisemitism och homofobi. Hans ovilja på denna punkt ledde till att allt fler ifrågasatte honom.

Denna förtroendekris ledde till slut fram till en punkt då Omars trovärdighet var så ifrågasatt att det skadade honom, men också vårt parti, på ett allvarligt sätt. Vi såg då inget annat alternativ än att be honom avgå från partistyrelsen.

■ ■ ■

Vi konstaterar självkritiskt att vi i samband med årsmötet 2012 skulle ha varit ännu tydligare med att Omar inte skulle kunna förena ledande uppdrag i partiet med att fortsätta metoden att bjuda in även personer med förkastliga åsikter.

Vi konstaterar också efter den gångna veckans mediastorm och mejlflod, att det bland alltför många i det svenska samhället råder en stor okunnighet om religion. Det finns också en utbredd islamofobi och rasism som chockat oss.

Som ledare för Socialdemokraterna i Stockholm kommer vi att fortsätta vårt arbete för ökad öppenhet, tolerans och antirasism. Vår breda folkrörelse ger oss förutsättningar att leda ett utvecklingsarbete till gagn för hela Sverige.

Veronica Palm

Ordförande i Stockholms arbetarekommun

Olle Burell

Kommunsekreterare i Stockholms arbetarekommun

Publicerad: