Därför kommer så många terrorister från Uzbekistan och Centralasien

Wolfgang Hansson: Terrordåden i Istanbul, Sankt Petersburg och Stockholm har åtminstone en sak gemensam. I samtliga fall verkar gärningsmännen ha rötter i Uzbekistan. Det reser frågan varför.

Militanta rörelser Mål: införa sharialagar