ÅSIKT

Nej, Gustav Fridolin – nu blir det bakläxa

Replik från M om elevers hemuppgifter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Camilla Waltersson Grönvall (M): Gustav Fridolin borde göra om sin läxa så att eleverna får bättre stöd i sin kunskapsutveckling.

REPLIK. Elever ska inte alls få läxor som kräver att man har en vuxen i sin närhet som kan ämnet lika bra som läraren, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin. För det första är detta fel. För det andra är det ett allvarligt övertramp.

Svaret på frågan om vem som ska utforma läxorna, dess nivå och innehåll är läraren. Det beslutet ska fattas av lärarna i klassrummet, inte av utbildningsministern och byråkrater på utbildningsdepartementet.

Det råder i dag inget tvivel om det tidiga stödets betydelse för elevernas fortsatta kunskapsresa. Till skillnad från regeringen vill Moderaterna därför att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner och fristående skolor, som jobbar med läxor, att erbjuda läxhjälp från årskurs 4-9. Dessutom motsätter sig regeringen Alliansens förslag om lovskola från årskurs sex för de elever som riskerar att halka efter.

Gustav Fridolin borde därför göra om sin läxa så att eleverna får bättre stöd i sin kunskapsutveckling. 

Intentionen i Gustav Fridolins debattartikel är god. Moderaterna ser gärna att föräldrarna och andra vuxna i elevernas närhet blir mer aktiva i elevernas skolarbete. Men problemet med utbildningsministerns resonemang är att det är svårt att efterleva i praktiken.

Om en lärare måste anpassa svårigheten på läxorna efter föräldrarnas förkunskaper omöjliggörs exempelvis tysklärararens möjligheter att ge eleverna en tyskläxa om föräldrarna inte kan tyska. Fridolin behöver därför återkomma med ett nytt, och rätt svar, på sin läxa. 


Camilla Waltersson Grönvall (M), skolpolitisk talesperson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.