Stina föder barn - åt någon annan

Stina, 31, är en vanlig trebarnsmamma. Med ett annorlunda kall: hon föder barn åt andra. – Det är det bästa jag gjort, för både mig själv och andra, säger hon.

”Jag blir gravid hur lätt som helst. Andra kämpar i flera år.”

Den lilla flickan föddes i vecka 27 och vägde bara 900 gram. Dagen efter satt Stina bredvid kuvösen.

ARTIKELN HANDLAR OM