Läkaren: ’Du som är en så fin tjej, varför ska du bli kille?’

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Mer än varannan ung transperson har övervägt att ta sitt liv – och det är fördomar och brist på respekt som skapar ohälsan.

200 sekunder har granskat transfobin i vården.

När Love Prelog, 27, sökte vård sa läkaren:

– Du som är en så fin tjej, varför ska du bli kille.

Love Prelog, 27
Love Prelog, 27

I dag presenteras en statlig utredning om transpersoners levnadsvillkor. 200 sekunder har i förväg tagit del av rapporten som bekräftar bilden av en omfattande diskriminering av transpersoner i samhället – och vården är inget undantag.

Samtidigt har antalet personer som får diagnosen transsexuell och som får remiss till könsbekräftande vård ökat flera hundra procent på bara några år.

Utredningen bygger till stor del på vittnesmål från transpersoner som berättar om utsatthet, fördomar, dålig kunskap – och stor psykisk ohälsa som följd av detta.

– Det är transfobin som personer möter i sin vardag som skapar utsattheten och det dåliga måendet, säger Ulrika Westerlund, regeringens särskilda utredare.

  • Fyra av tio transpersoner har undvikit att söka vård för att de är oroliga för dåligt bemötande.

  • Bara tre av tio transpersoner var nöjda med bemötandet efter att de sökt remiss till könsutredning.

  • Fyra av tio i gruppen transpersoner mellan 15 och 19 år har någon gång försökt ta sitt liv.

Började självmedicinera

Ett stort problem är den könsbekräftande vården som bland annat dras med långa köer.

– Det här är ett gigantiskt problem som stoppar upp hela livet, den här känslan av att man försöker få hjälp och inte får den, skapar sådant dåligt mående, säger Ulrika Westerlund.

Love Prelog, 27, genomgår könsbekräftande vård och har bytt juridiskt kön från kvinna till man. Han berättar om problemet med långa kötider och bristande respekt från vården. Till slut mådde han så dåligt att han började självmedicinera.

– Det gjorde så ont att varje dag höra min ljusa röst. Redan 14 månader innan jag fått min diagnos självmedicinerade jag med testosteron, säger han.

När han sökte hjälp inom primärvården fick han förklara vad trans är för något och läkaren sa:

– Du som är en så fin tjej ska väl inte bli kille, berättar han.

”Kan inte leva med fel kropp”

Han är långt ifrån ensam om sina erfarenheter. Här är några av vittnesmålen:

”Jag kände mig så förbisedd, otrygg och sviken att jag är rädd för att gå tillbaka till mottagningen.”

”Jag hade nått en punkt där det var antingen hormoner eller så tar jag livet av mig.”

”Jag kan bara inte leva med fel kropp.”

Diskrimineringsombudsmannen, DO, som är den myndighet som ska jobba för lika rättigheter och mot diskriminering säger att de, de senaste åren, har fått in ett 40-tal anmälningar varje år gällande diskriminering mot transpersoner.

200 sekunder har gått igenom 15 anmälningar som rör diskriminering inom sjukvården.

I de allra flesta fall har DO fattat beslut att inte gå vidare med utredning och tar därmed inte ställning till om personen utsatts för diskriminering. Inte ett enda fall har DO drivit vidare till domstol.

”Försvinner inte i ett svart hål”

Ett fall där DO beslutade om tillsyn ledde till att landstinget i Stockholm ändrade sitt journalsystem så att gravida transmän inte längre diskrimineras. DO har också tagit fram en rapport för att motverka diskriminering i vården.

Men 200 sekunders granskning avslöjar en bristande tilltro till myndigheten, det uppfattas helt enkelt inte som meningsfullt att anmäla.

– Det är inte så att anmälningar till DO försvinner i ett tomt svart hål. Vi bedömer vad som kan få störst effekt för de flesta. Vårt huvuduppdrag är inte att driva processer i domstol utan att uppnå förändring, säger Ammar Makboul, utredare på DO.

Publicerad: