Oacceptabelt kräva vårdare utan slöja

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kommunal och Vision: Våra medlemmar bär välfärden på sina axlar - med eller utan slöja

Annelie Norström, Kommunal, och Veronika Karlsson, Vision.
Annelie Norström, Kommunal, och Veronika Karlsson, Vision.

Aftonbladet avslöjade i början av mars att 16 av 20 kommuner uppger att äldre kan få slippa personal i hemtjänsten som bär slöja. Som om det vore en fråga om valfrihet. Det är det inte.

Det är helt oacceptabla krav som i slutändan drabbar medlemmar i våra fackförbund. Våra fackförbund organiserar närmare 200 000 välfärdsarbetare inom omsorgen. Många kommer från länder utanför Europa. Det är både chefer, handläggare, men inte minst undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Utan dem skulle välfärden inte fungera, inte en enda dag.

Och för dem som planerar omsorgen skulle det vara omöjligt att lägga vettiga scheman om de äldre skulle få välja vilken person som vårdar dem. Slöjor som inte täcker ansiktet hindrar inte vården på något sätt. Om brukare kunde välja bort dem skulle verksamheten inte gå ihop.

”Vi jobbar inte med sjalen. Vi jobbar med hjärtat.” Så säger 20-åriga Sagal Barre i Aftonbladet. Om någon av hennes chefer i äldreomsorgen sa åt henne att ta av sig sin sjal skulle hon vägra.

Vi stödjer självklart Sagal och alla andra välfärdsarbetare, som riskerar att utsättas för diskriminering. För oss är det också en självklarhet att arbetsgivarens regelverk tydligt anger vad som gäller så att chefer och handläggare, som ofta är Visions medlemmar, kan fatta rättsäkra beslut i denna fråga och vara tydliga i kontakten med brukare.  Det handlar helt enkelt om att få schysta förutsättningar att kunna fatta bra beslut.

För Vision och Kommunal är likabehandling en utgångspunkt på varje arbetsplats. All personal följer samma lagar och regler – oavsett om de bär slöja eller inte. Det måste vara väldigt tydligt från politiker att brukaren inte har rätt att välja vem som vårdar dem utifrån kläder eller andra preferenser. Undantag finns utifrån speciella situationer, men i grunden handlar det om att kunna vara den man är på jobbet i så stor utsträckning som möjligt. Ingen får diskrimineras utifrån ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Huruvida vårdpersonal bär sjal är helt enkelt inte upp till vårdtagarna att bestämma. Däremot kräver vi att arbetsgivare tillhandahåller sina anställda adekvata arbetskläder, inklusive sjal för de som önskar. Det är viktigt ur hygienskäl – något som både brukare och de anställda tjänar på.

Vi kommer aldrig att ställa upp på att våra medlemmar diskrimineras. Varken av religiösa eller av andra skäl. Och vi kräver att alla arbetsgivare är tydliga med vilka riktlinjer som gäller utifrån svensk lagstiftning. Handläggare och chefer på lägre nivåer ska inte behöva tveka inför vad som gäller vare sig vad gäller brukarens rättigheter eller den anställdes.

Att försvara det öppna samhället – som bygger på människovärde – är den allra viktigaste uppgiften för oss som företrädare för Kommunal och Vision. Inte bara för att vården och omsorgen skulle få stänga igen utan alla sina välfärdsarbetare med ursprung över hela världen. Även för att välfärdens kärna är människovärdet. Om människor inte respekteras inom hemtjänsten och på äldreboenden, så respekteras de ingenstans.

Vi tänker aldrig ställa upp på att en stor del av välfärdsarbetarna pekas ut som oönskade i Sverige – när de i själva verket bär den svenska välfärden på sina axlar.

Annelie Nordström,

ordförande Kommunal

Veronica Karlsson,

ordförande Vision

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN