Så skulle Sovjet invadera Sverige

Här är de hemliga kartorna som enligt militära experter visar hur Sovjetunionen planerade ett angrepp mot Sverige. Kartorna har framställts av sovjetiska generalstaben och innehåller en rad uppgifter nödvändiga för krigsplaneringen: Markeringar var trupper kan landsättas. Uppgifter om befästningar – med kajlängder och segeldjup i hemliga bergrum. Uppgifter om minhinder, antalet stationära och mobila kustartilleribatterier.

Hemliga kartor visar var de skulle landstiga

De hemliga kartorna som Aftonbladet i dag kan avslöja har nyligen granskats av Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

ARTIKELN HANDLAR OM