6 tecken: Upptäck hjärtinfarkt i förtid

Publicerad:
Uppdaterad:
Snart hoppas läkare att hjärtinfarkter ska kunna upptäckas redan innan de bryter ut. Men innan dess är det viktigt att lyssna på kroppens signaler.
Foto: Getty images
Snart hoppas läkare att hjärtinfarkter ska kunna upptäckas redan innan de bryter ut. Men innan dess är det viktigt att lyssna på kroppens signaler.

Hjärt- och kärlsjukdomar

En hjärtinfarkt kan i värsta fall vara dödlig. Men det finns varningstecken som gör att du kan få vård i tid – och kvinnor måste hålla extra koll. 

Snart kan också ett ­enkelt blodprov avslöja om en hjärtinfarkt är på gång. 

Det är Ulf Hedin, professor i experimentell kärl­kirurgi vid Karolinska institutet, som tillsammans med sitt forskarteam håller på att utveckla blodprovet med hjälp av ett anslag från Hjärt-lungfonden på 15 miljoner kronor. 

– Vi kommer att kunna se vilka personer som har en instabil åderförkalkning, något som är en vanlig orsak till både stroke och hjärt­infarkt, säger Ulf Hedin.

Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige av hjärt­infarkt, ofta orsakat av att bitar av ett åderför­kalkat kärl som har blivit instabilt. Då bildas en blodpropp som gör att hjärtmuskeln får syrebrist och skadas. 

– Vi kan i dag  med hjälp av blodprover och EKG se att hjärtmuskeln har tagit ­skada och att man har drabbats av en infarkt. Men vi kan inte se om en individ löper stor risk att få en ­infarkt innan det inträffar, säger Ulf ­Hedin. 

Blodprover analyseras

Genom att analysera åderförkalkningar och blodprover från patienter som har opererats för ­förträngningar kan man med avancerade metoder där tusentals ­proteiner analyseras se ­vilka ämnen som läcker ut i blodet. 

Nästa steg i forskningen är att analysera blodprover från 30 000 patienter över 55 år och se vilka av dem som får en hjärtinfarkt och på så sätt säkerställa sambandet. 

Om man så småningom kan hitta samma proteiner i blodet hos nya patienter, kan det vara ett sätt att ­påvisa att en hjärtinfarkt kan vara nära förestående. 

– Man kan tänka sig att ­behandla patienter med mediciner eller operation i förebyggande syfte, säger Ulf Hedin. 

Varningssignaler

Om man är på väg att få en hjärtinfarkt finns det vissa varningssignaler som gör att man kan upptäcka infarkten i förtid.

– Här finns stora likheter mellan män och kvinnor, men också en del skillnader, säger Cecilia Linde, professor
i kardiologi på Karolinska institutet. 

– Sedan länge är det känt att kvinnor oftare får tysta hjärtinfarkter, de har haft en infarkt ­utan att veta om det. 

Tryck över bröstet, andfåddhet, ont i käkarna och intensiv halsbränna är ­några tecken på att en infarkt kan vara på gång. 

En extrem trötthet, sömnsvårighet och ångest brukar också ingå.

– Kvinnor brukar förutom ett tryck över bröstet med strålningar ut i vänster arm även känna att det strålar upp mot halsen och ner i benen, säger ­Cecilia Linde. 

Annorlunda för kvinnor

Kvinnor brukar också ­oftare än män känna yrsel, svettas och känna en svimningskänsla när de är på gång att få en infarkt.

Man befinner sig i risk­zonen för att få en infarkt om man är rökare, har högt blodtryck, är kraftigt överviktig eller har diabetes. Även höga blodfetter, dia­betes och stress ökar risken. 

– Kvinnor med typ 2 diabetes har 50 procents högre risk för att få en kranskärlssjukdom än män, säger Cecilia Linde. 

Östrogen skyddar

Kvinnor är i genomsnitt tio år äldre än män när de drabbas av hjärtinfarkt ­vilket beror på att östrogenet har en skyddande effekt. 

– Därför har kvinnor som har kommit tidigt in i klimakteriet, före 40 års ålder, en ökad risk för en kranskärlsjukdom, säger Cecilia Linde. 

– Även kvinnor som tidigare har haft en havandeskapsförgiftning eller har genomgått cancerbehandling löper en ökad risk. 

Det nya blodprovet som avslöjar om man är på väg att få en hjärtinfarkt kommer snart att vara utvecklat. 

– Jag hoppas att det finns tillgängligt för sjukvården inom fem år, säger Ulf Hedin. 

Foto: Getty images

Vanliga varningstecken på hjärtinfarkt

Bröstsmärtor
Det vanligaste symptomet. Smärtorna i bröstet kan förekomma en lång tid före hjärtinfarkten. Kvinnor brukar dessutom känna sig yra, illamående, svimma och ha svettningar. Det brukar också stråla ner i vänster arm, kvinnor kan känna av att det strålar upp mot halsen och i benen. Smärtorna kan komma både vid ansträngning och vila. Om de upprepar sig  är det ett allvarligt tecken på en infarkt. 
Trötthet
Ibland känns den extrema tröttheten av flera veckor före en hjärtinfarkt. Det kan vara svårt att skilja från andra typer av trötthet, men den här går inte att sova bort.
Andfåddhet
Kan uppstå några veckor eller dagar före en infarkt. Man känner att det är en påtaglig skillnad att exempelvis gå
uppför en trappa.
Halsbränna
Patienterna upplever att de har ont i halsen, framför allt när de anstränger sig. Att äta mat lindrar inte, halsbrännan kommer från kranskärlen.
Ångest
En allmän oroskänsla brukar uppträda före en infarkt och beror på att kranskärlen inte får tillräckligt med blod. Patient­erna brukar känna att något är fel, men kan inte sätta ord på vad.
Sömnsvårigheter
Om man har plötsliga attacker av tryck över bröstet är det lätt att vakna. Har man hjärt-problem är det vanligt att man har svårt att somna in och också vaknar tidigare på morgonen. 

Källa: Hjärt-lungfonden

Foto: Getty images

VAD ÄR EN HJÄRTINFARKT?
En beläggning av fett har bildats i kranskärlen, alltså blodkärlen som förser hjärtat med blod.
När en bit av beläggningen lossnar i ett kranskärl kommer blodet i kärlet att koagulera just där. En blodpropp bildas.
Proppen stoppar blodflödet och hjärtmuskeln drabbas av akut syrebrist. Hjärtats förmåga att pumpa blod försämras kraftigt. Till slut börjar cellerna i hjärtat att dö.

Publicerad:

LÄS VIDARE