Gymnasielagen får tillämpas – berör tusentals ensamkommande

Av: Helena Trus, John Granlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Den så kallade gymnasielagen får tillämpas, enligt Migrationsöverdomstolen.

Beslutet berör tusentals ensamkommande och innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Migrationsöverdomstolen slår i dag fast i två domar att den så kallade gymnasielagen får tillämpas.

Utslaget berör tusentals ensamkommande och ger en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier, skriver domstolen i ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen.

I det första målet är frågan om gymnasielagen som sådan kan tillämpas. I det andra målet ansåg Migrationsdomstolen att det sänkta beviskravet om identitet strider mot Sveriges åtagande i EU.

– Vi säger att lagen kan tillämpas och att den inte strider mot EU-rätten. Nu kan Migrationsverket sätta i gång och pröva varje fall på ett riktigt sätt, säger Thomas Rolén, kammarrättspresident i Migrationsöverdomstolen.

Migrationsöverdomstolen anser varken att "stadgad ordning" har åsidosatts eller att bestämmelsen om sänkt beviskrav strider mot aktuella EU-regler.

”Kastats mellan hopp och förtvivlan”

En av de klagande, en man från Irak som vistats i Sverige sedan 2015, får nu uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

– Vi är extremt glada, inte bara för honom utan för alla som omfattas av den här lagen. Det har varit väldigt omtumlande för honom och en svår process, men nu kan vi andas ut, säger hans advokat Linn Öst Nori, på Öst Nori advokatbyrå.

Det andra fallet, som rör en man från Afganistan, ska asylprövas på nytt hos Migrationsverket, eftersom det inkommit ny passhandling som pekar på att han skulle vara minderårig.

– Det här är givetvis ett glädjande besked för klienten och för samtliga ungdomar som omfattas av lagen, som precis som min klient har väntat och kastats mellan hopp och förtvivlan, säger av männens juridiska ombud Fedja Ziga, advokat på advokatfirman Safe City.

MP fick stöd av C och V

Lagen trädde i kraft den 1 juli och är tänkt att innebära att ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan får en ny möjlighet om de inleder studier.

Den drevs fram av Miljöpartiet i regeringen med stöd från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern.

Två av fyra migrationsdomstolar – Stockholm och Malmö – har dock underkänt lagstiftningen och vägrat att använda den, skriver TT.

Migrationsdomstolen i Göteborg bad om EU-domstolens vägledning.

En huvudfråga har varit det sänkta kravet på att kunna styrka sin identitet, något som är problematiskt då många av de berörda saknar id-handlingar.

Gymnasielagen har bedömts beröra omkring 9 000 ensamkommande.

Publicerad: