Hallänningar lever längst

INRIKES

Stockholm. Svenskar lever länge och i synnerhet hallänningar. Pojkar födda i Halland beräknas leva till de är 80,2 år och flickorna till de är 84,2 år, enligt SCB. Även Uppsala län utmärker sig med samma höga medellivslängd för männen.

Lägst medellivslängd har männen i Västernorrland (77,9 år) och kvinnorna i Gävleborg (82,2 år). Rikssnittet ligger på 79,1 respektive 83,2 år.

Av kommunerna har Danderyd den högsta medellivslängden för båda könen.

TT