Deltagaren utkastad från ”Paradise hotel”

Han gjorde storstilad comeback i årets ”Paradise hotel”. Men hans tid i huset blev inte långvarig.

Berättar nu själv om orsaken

ARTIKELN HANDLAR OM