1,2 miljoner barn kan dö i skuggan av pandemin

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Barnadödligheten i utvecklingsländer väntas öka under coronapandemin. Bilden är från ett tidigare tillfälle och har ingen koppling till texten.
Foto: Schalk van Zuydam/AP/TT
Barnadödligheten i utvecklingsländer väntas öka under coronapandemin. Bilden är från ett tidigare tillfälle och har ingen koppling till texten.

Sinande resurser till sjukvården i fattiga länder kan leda till en kraftig ökning av barnadödligheten under coronakrisen, enligt en FN-rapport.

Mest utsatta är utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Den explosionsartade spridningen av coronaviruset, som hittills slagit hårdast mot Europa och USA, har fått resten av världen att hålla andan. Utöver den pandemiska smittan varnar nu FN i en rapport för att utvecklingsländer världen över har fått ännu ett problem att oroa sig för: kraftigt ökad barnadödlighet till följd av sinande resurser i sjukvården.

Sammanlagt omkring 1,2 miljoner fler spädbarn kan komma att dö i behandlingsbara sjukdomar det kommande halvåret, enligt rapporten, som publicerats i The Lancet Global Health. Dessutom beräknas mödradödligheten i de 118 länderna öka med 40 procent, eller 56 700 fall, enligt FN.

Beräkningarna baseras på en modell som bland annat räknat på följderna av minskad familjeplanering, försämrad antenatal-, förlossnings- och neonatalvård samt färre vaccinationer då knappa resurser dirigeras om till vård av coronapatienter.

– Enligt det värsta tänkbara scenariot kan antalet barn som dör före sin femårsdag öka globalt för första gången på årtionden, säger chefen för FN:s barnfond Unicef Henrietta Fore.

De främsta orsakerna till ökningen i barnadödlighet tros bli undernäring och brist på behandling av neonatal sepsis och lunginflammation hos nyfödda, enligt FN.

Publicerad:

LÄS VIDARE