Porta de som hotar från våra sjukhus

Debattören: Ändra lagen – att inte kunna garantera säkerheten är ett svek mot patienterna

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Polis spärrar av vid akuten i Malmö efter att en misstänkt skottskadad man förts till sjukhuset. De som hotar personal och patienter på sjukhus måste straffas både hårdare och tidigare. Vi föreslår därför en lag om besöksförbud på sjukhus, skriver Ebba Busch Thor.
Foto: TT
Polis spärrar av vid akuten i Malmö efter att en misstänkt skottskadad man förts till sjukhuset. De som hotar personal och patienter på sjukhus måste straffas både hårdare och tidigare. Vi föreslår därför en lag om besöksförbud på sjukhus, skriver Ebba Busch Thor.

DEBATT. ”Man ska ”plocka” personalen. Det är dödshot. Den kvinnliga personalen får höra att de är horor och slampor och ska bli våldtagna”.

Orden är Marie Jensens, säkerhetssamordnare på Skånes universitetssjukhus och kommer från en artikel i Kvällsposten om det hot kriminella gäng utgör på sjukhus runt om i Sverige.

Det är en historia om våld, om personal som vänder bort namnskyltar av rädsla, personal vars barn hotas och om poliser som vaktar akutmottagningen med automatvapen.

Varningsklockorna har länge ringt högt och tydligt. Det som i dag sker på sjukhusen är besläktat med stenkastning mot bussar, polis, brandkår och ambulanser, och med hot mot socialsekreterare och hemtjänst. Vi ser även attentat mot polismäns bostäder och bombdåd vid polisstationer.

Det handlar om samma brist på respekt för rättsväsendet och samhällets gemensamma normer som etablerat sig i utsatta områden och beläggs i polisens rapporter som nu börjar etablera sig på sjukhus och akutmottagningar runt om i Sverige.

Vissa sjukhus ringer direkt in väktare och polis när vissa patienter läggs in, främst de som behandlas för skottskador. Väktarna måste följa de så kallade riskpatienterna genom hela vårdkedjan för att skydda patienten, personalen och säkerställa att personalen kan sköta sitt arbete.

Detta kriminella beteende dränerar inte längre bara polisens resurser utan också sjukvårdens.

Inte sällan har turbulens och våldsamma situationer på sjukhus uppstått efter skjutningar kopplade till gängkriminalitet, då andra kriminellt belastade söker sig till sjukhusen. De är bland annat där med uppsåtet att se till att gängkamraterna inte samtalar med polisen så att tystnadskulturen kan upprätthållas.

Det är ett direkt samhällsfarligt beteende, då det underminerar statens möjlighet att fullgöra ett av sina absolut mest centrala uppdrag: att garantera medborgarnas liv och hälsa. Att inte kunna garantera säkerheten på sjukhus är ett svek mot alla de som är i behov av en god och trygg vård.

Den som ägnar sig åt den här typen av samhällsfarlig brottslighet måste straffas både hårdare och tidigare. Kristdemokraterna föreslår därför en lag om besöksförbud på sjukhus.

Den kan liknas vid tillträdesförbudet på idrottsarenor. Det innebär att en person kan nekas tillträde till en idrottsarena om det finns en risk att personen kan begå brott och brottet är ägnat att störa ordningen vid arrangemanget. Det ger polisen möjlighet att upprätta ett register över personer med tillträdesförbud och att fotografera personer som skäligen kan antas få ett sådant.

Ett liknande förbud behövs på sjukhusen för att personer som återkommande hotar, beter sig våldsamt och stör ordningen på sjukhusen inte längre får tillträde dit.

Att begå våldshandlingar på ett sjukhus kan få mycket långtgående konsekvenser för möjligheten att rädda liv och ha stor negativ påverkan på en redan mycket ansträngd sjukvård.  Därför behövs kraftfulla åtgärder.

Den som med hot försöker påverka personalens prioriteringsbedömningar, våldsamt tränger sig in i behandlingsrum eller hotar personal ska inte få vistas på sjukhus. Det behövs generella lagskärpningar för att garantera lugn och ordning.

I dag kan en verksamhetschef utfärda ett besöksförbud till en avdelning på ett sjukhus och en del sjukhus har begränsningar på antalet anhöriga som får följa med en vårdsökande in på akutmottagningen.

Men för det första så ska inte alla patienter på en hel avdelning bli drabbade för att några inte kan sköta sig. För det andra behöver detta bli en allmän regel som vården i tätt samarbete med polisen kan upprätthålla.

Vi kan inte ha ett samhälle där patienter och personal på sjukhus runt om i landet känner sig otrygga. Det kan aldrig tolereras och det får inte bli en del av vardagen. Därför föreslår vi konkreta åtgärder som gör skillnad, för både patienter och personal. Det är vårt välfärdslöfte.

Vi kommer i alla lägen att prioritera vård, omsorg och trygghet. I varje kontakt med vården ska man känna sig trygg oavsett om man är vårdpersonal eller patient.


Ebba Busch Thor, partiledare (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE