Försvar och bistånd

Alliansen ger mer pengar till militären

Sveriges internationella engagemang inom försvar och säkerhet ska ökas. Anslagen till internationella insatser ökas med 600 miljoner kronor nästa år, ytterligare 100 miljoner kronor 2008 och ytterligare 650 miljoner kronor 2009.

Biståndet ligger kvar på 1 procent av bnp nästa år. Biståndet ska fokuseras tydligare på fattigdomsbekämpning i Afrika.

Aftonbladet