Avtalet uppgjort redan på förhand

Av: Lena Mellin

Publicerad:
Uppdaterad:

Så mycket kostade Elmehagens pension

AMF:s styrelse godkände aldrig det guldkantade pensionsavtalet med förre vd:n Christer Elmehagen.

Uppgörelsen var redan klar.

Det kan Aftonbladet avslöja efter att ha tagit del av styrelsens protokoll.

Christer Elmehagen.
Christer Elmehagen.

I slutet av 2003 delegerade AMF:s styrelse till ersättningskommittén att träffa ett nytt avtal med vd Christer Elmehagen. Man ville att han skulle stanna i bolaget även efter pensionsdagen.

I kommittén satt AMF:s styrelseordförande Göran Thunhammar, LO:s dåvarande avtalssekreterare Erland Olauson och Lennart Nilsson från Svenskt näringsliv. Föredragande var företagets personalchef och en extern konsult.

I debatten om Christer Elmehagens guldkantade pensionsavtal har det framställts som om beslutet inte fattades av kommittén. Utan av styrelsen.

Beslutet var fattat

Men enligt protokollet från styrelsemötet den 2 mars 2004 var så inte fallet. Beslutet om att satsa ytterligare 30 miljoner kronor på Christer Elmehagens pension var redan fattat. Beslutet rapporterades under punkt 11, övriga frågor, i protokollet.

”Ordföranden rapporterade att ersättningskommittén träffat en överenskommelse med vd om vissa justeringar av vd:s villkor innebärande att vd förklarat sig beredd att stanna kvar i sin befattning till 2008. Med anledning därav har pensionsvillkoren setts över. Den generella principen som ska gälla beträffande pensioner till ledande befattningshavare är att sådan ska vara premiebestämd.”

Enligt praxis brukar pensionspremierna pendla mellan 25 och 40 procent av lönen. Men premien till Elmehagens pension var dubbelt så hög som hans lön, ibland ännu högre.

”Höga belopp”

Enligt personer med insyn i styrelsearbetet i AMF var det en väldigt kort diskussion om pensionen utan att Göran Thunhammar avslöjade några summor eller procentsatser. Enligt honom själv stod det dock klart att det handlade om mycket höga belopp.

Styrelseprotokollet ger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedins version av vad som hände visst stöd. Det förefaller som om varken hon eller någon annan utanför ersättningskommittén faktiskt fick veta vad uppgörelsen med Elmehagen innebar.

Det har man dock kunnat läsa, svart på vitt, i varenda årsredovisning sedan dess. Dokument som Lundby-Wedin och övriga styrelseledamöter signerat.

Aftonbladet har sökt Erland Olauson, som alltså var med och fattade beslutet, den senaste veckan. Men i ett mejl meddelar han att han inte tänker säga något innan revisionsfirman Ernest&Young är klar med sin utredning om hur beslutet om Christer Elmehagens pension fattades.

Publicerad: