Experternas bästa tips

Publicerad:
Uppdaterad:

Privatekonomi

”Räkna med att det går upp - och ner”

1 av 2
Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

Sälj alla onödiga fonder.

Tänk långsiktigt om du investerar i tillväxtfonder. Minst fem år, helst mer.

Sprid riskerna på 5–7 olika fonder 4–5 olika regioner.

Risken är alltid hög i tillväxtfonder. Räkna med att det går ordentligt upp och ner. Ibland bara ner.

Investera högst en tredjedel av ditt totala långsiktiga sparande i högriskfonder.

Ha koll på hur fonderna går, till exempel via morningstar.se.

Tidestads favoriterfonder

OBS tillväxtfonder som gått bra i år:

East Capital Österuropafonden,+86 procent. Hälften av fonden investerar i stora bolag, en fjärdedel i medelstora och en fjärdedel i små bolag. 51 procent av aktierna i tillverkningsindustri, 40 procent i service.

Blackrock Emerging Europe, +88 procent. Drygt 90 procent i Östeuropa, 34 procent i energi, 30 procent i finansföretag och banker.

Nordea Östeuropa +100 procent. Drygt 90 procent Österuropa, främst energi, banker, industrivaror och telekom.

Handelsbanken Latinamerika +104 procent. Industrivaror, banker, energi, telekom och konsumentvaror.

Swedbank Östeuropafond +75 procent. 93 procent Östeuropa. Drygt en tredjedel energi, resten bank, industrivaror och telekom.

Hembergs tillväxtfondfavoriter

OBS ökning senaste fem åren:

Skagen Kon-Tiki +172 procent. Asien utom Japan, Latinamerika, Väst- och Östeuropa. Främst finansbolag, industri, energi, konsumentvaror och läkemedel.

Danske Bank Tillväxt +129 procent. Bred fond, investerar i 23 olika utvecklingsekonomier i världen.

First State Tillväxtmarknad +125 procent . Drygt 70 procent i Asien utom Japan, 23 procent i Australien. Satsar på konsumentvaror, industrivaror och serviceföretag inklusive banker.

Blackrock Latinamerika +215 procent. Finansföretag, industrier och energiföretag i främst Latinamerika.

Baring Hong Kong China +168 procent. 40 procent banker i Kina, även industrivaror och energi, företagsservice och telekom.

HSBC Indien +153 procent. Industrivaror, finansbolag, konsumentvaror, energi och läkemedel.

FIM Brasilien +140 procent. Banker och finansbolag, industrivaror, energi, konsumentvaror och service.

East Capital Ryssland +95 procent. Drygt 90 procent Östeuropa, främst inom energi, industrivaror och finansservice.

Ålandsbankens Kinafond +133 procent. 97 procent Asien utom Japan, resten i Latinamerika. Nästan hälften banker och finansinstitut, övrigt telekom och energi.

Carlson Global Emerging +93 procent. Hälften Asien utom Japan, drygt 20 procent Latinamerika, 10 procent Östeuropa, 10 procent Afrika och Mellanönstern. Industrivaror, banker, energi, konsumentvaror och telekom.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN