Svenska officerare - inga Hamilton precis

Bara var tredje inom marinen klarar fystester och skjutprov

Officer Carl Hamilton är pricksäker och fysiskt vältränad.

Verklighetens officerare är raka motsatsen.

Bara varannan officer klarar de årliga fysik- och skjutövningarna.

Foto: Tommy Mardell
FÖREBILDEN - OCH VERKLIGHETEN Jan Guillous specialagent Carl Hamilton (spelad av Peter Stormare i filmen Hamilton) är Sveriges första utbildade supermilitär och specialtränad hos amerikanska Navy Seals. De svenska officerarna är det värre med. Bara varannan klarar de fysiska övningarna och skjuttesterna som genomförs årligen. Bilden är manipulerad. Montage: Paul Wallander.

Försvarsmaktens officerare får varje år genomgå ett basprov i skjutning och även ett fysiskt prov. Under det fysiska provet prövas officeraren i både styrka, kondition och uthållighet.

Sämst lyckades marinofficerarna där bara 32 procent klarade de fysiska testerna. Och endast 30 procent prickade rätt under skjutövningarna, enligt Högkvarterets statistik.

Träning på schemat

- Det går egentligen inte att dra någon slutsats av de här siffrorna eftersom mörkertalet är stort. Siffrorna gäller även dem som inte alls genomförde testerna, säger Mikael Häfeli, örlogskapten på Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdscenter.

Så siffrorna visar inte att våra officerare har för dålig fysik och bristande skjutkunskaper?

- Vi är inte nöjda med siffrorna, resultatet i sig är dåligt. Men enligt Försvarsmaktens nya standard ska träning schemaläggas för att vi ska få en regelbunden träning för officerarna, säger Mikael Häfeli.

Siffrorna visar dock att verkligheten är långt från fiktionen.

Dagens officerare är raka motsatsen till Jan Guillous specialagent Carl Hamilton.

Hamilton är ingen vanlig officer utan Sveriges första utbildade supermilitär.

Han har legat i träning hos amerikanska Navy Seals, en av de tuffaste utbildningar en militär kan genomgå. I utbildningen ingår både kampsport, klättring och dykning.

Sämst i Karlskrona

Det svenska basprovet är betydligt lättare än det amerikanska Navy Seals.

Trots det visar siffrorna att alla officerare inte klarar kraven.

Sämst gick det i Karlskrona där ingen av de 150 officerarna sköt godkänt.

Här är de fyra testerna

Linda Hjertén