Är du individualist? Grattis, då är du svensk.

Nu är det dags att plugga.

Annars kan du inte göra din nationella plikt.

Att stå upp för de svenska värderingarna.

I sitt sommartal, framfört för andra året i rad på Mosebacketerassen i Stockholm, slog M-ledaren Anna Kinberg Batra ett slag för de svenska värderingarna.

Enligt henne är vi stolta över dem och en av de viktigaste svenska värderingarna är att visa tolerans mot andra människor.

I ett annat tal, i Botkyrka utanför Stockholm, tog statsminister Stefan Löfven upp liknande frågeställningar. Även han talade om den nationella stoltheten och att Sverige tar vi hand om varandra i stället för att kasta sten på eller använda våld mot människor som vi av någon anledning inte gillar.

– Här investerar vi i varandra.

Tidigare har Löfven lyft fram att vi i Sverige tar varandra i hand när vi hälsar.

Sedan 240 000 personer sökt sig till Sverige på två år kan det vara på sin plats att påpeka hur man uppför sig i Sverige. Ungefär som man gör i böcker som ”Culture shock” där man kan läsa sig till vad som gäller i olika länder.

Men finns det någon enhetlig uppfattning vad som är svenska värderingar? Enligt kulturforskaren Geert Hofstede är svenskar starka förespråkare för jämlikhet och solidaritet vilket har historiska rötter. Sverige har aldrig haft en feodalstat, bönderna var relativt fria.

Enligt samma forskare är vi starkt individualistiska, världens mest feminina land, förväntar oss att makten fördelas jämlikt och värderar relationer och livskvalitet betydligt högre än konkurrens och materiella tillgångar.

Vi är dessutom, enligt annan forskning, ett av världens mest sekulariserade länder.

Det nykomlingar bör veta om vårt land är alltså enligt statsministern och hans utmanare är att vi är individualistiska, struntar i vad vi har i lön, tror inte på gud men prioriterar jämställdhet och relationer.

Det är ju inte direkt någon sann bild av Sverige.

Många bryr sig väldigt mycket vad de tjänar. De vill dessutom bygga värsta skrytköket så fort de byter bostad, en materiell uppgradering som oftast är helt onödig eftersom det existerande köket fungerar utmärkt.

Och det där med att vi prioriterar relationer, är det inte ren gallimatias? I Sverige finns, enligt SCB, 4 miljoner hushåll. Mer än 1,5 miljoner av dem är ensamhushåll, vilket sannolikt är världsrekord. Det är dessutom betydligt vanligare att svenskfödda bor i ensamhushåll jämfört med personer med annan bakgrund.

Jag tror att Anna Kinberg Batra var något mycket viktigare på spåren när hon i sitt tal tog upp vad många människor oroar sig för. Det är att skolresultaten sjunker, att ambulanser och andra utryckningsfordon inte vågar åka till vissa områden utan poliseskort, vad flyktingmottagandet på sikt betyder för det svenska samhället.

– Hos alldeles för många finns en känsla av att ingen tar dessa problem på tillräckligt stort allvar. En känsla av att Sverige är på väg åt fel håll.

Det är såvitt man kan bedöma helt fel. Men bristen på tillit är en känsla som alla partier måste ta på största allvar. Den kan nämligen, hur diffus den än är i konturerna, vara vår tids viktigaste fråga.

– Det är ett hot mot hela det svenska samhället, sade Anna Kinberg Batra.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM