Mejla

Oisin Cantwell

Brott mot välfärden är samhällshotande

Publicerad:
Uppdaterad:
Försäkringskassan
Försäkringskassan

Fängelse för miljon­bedrägerier mot Försäkringskassan, ropade pressen i fredags.

Medlemmar i en syrisk-­ortodox församling i Stockholm hade lurat staten att ­betala ut bidrag i de arbetsmarknadspolitiska stödprogrammen. Efter en rättegång som pågick i månader dömdes kyrkans tidigare ledare till tre och ett halvt års fängelse och ytterligare nio personer till villkorligt.

Det är utmärkt att en utredning rörande systematiskt missbruk av skatte­finansierade medel, som tog två år att genomföra, utmynnar i framgång.

Denna fredag innehöll dock även andra och mer dystra rubriker om tillstånd­et i monarkin. ”Nya assi­stansbedrägerier polisanmälda”, berättade P3.

En chef på Försäkrings­kassan förklarade att två bolag har upptäckts med vad som tycks vara kvalificerade ekobrott.

Den börjar bli lång nu, listan på bedrägerier kopplade till privata utförare av personlig assistans. De fällande domarna mot 34 personer i en mångmiljonhistoria i Södertälje är det kanske mest kända exemplet, men fallen har avlöst varandra de senaste åren.

Till råga på allt visade det sig tidigare i år att anställda på Försäkringskassan var involverade i fusket. Då tillsattes en utredning som med all sannolikhet kommer att leda till ännu fler polis­anmälningar.

Vad har egentligen hänt med personlig assistans, det kanske viktigaste inslaget i den stora funktionshinder­reform som dåvarande socialminister Bengt Westerberg presenterade i riksdagen 1993?

Regeringen vill ha svar på den frågan och har gett en utredare i uppdrag att se över kostnader och stävja fusket.

Personlig assistans kostar 30 miljarder om året. Välgrundade varningar har utfärdats för att utredningen egentligen syftar till att försämra villkoren i en frihetsreform som har gett tusentals personer daglig hjälp med det grundläggande i tillvaron.

En besparing som går ut över funktionshindrade är ingenting en socialdemokratisk regering har anledning att vara stolt över. Med det sagt behövs regeländringar för att Försäkringskassan bättre ska kunna kontrollera assistans­bolagen.

Dels för att myglet leder till skenande kostnader som ytterst drabbar en redan utsatt grupp. Dels för att brott riktade mot välfärden är samhällshotande.

Reporter: Oisin Cantwell

Publicerad: