Andreas Schönström (S) och tekniska nämnden säger nej till en trängselavgift.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Andreas Schönström (S) och tekniska nämnden säger nej till en trängselavgift.

Trängselskatt inte aktuellt i Malmö

Publicerad:
Andreas Schönström (S) och tekniska nämnden säger nej till en trängselavgift.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Andreas Schönström (S) och tekniska nämnden säger nej till en trängselavgift.

NYHETER

Röster har lyfts för att införa en trängselavgift i Malmö.

Någonting tekniska nämnden inte tycker är nödvändigt.

– En trängselavgift inte är aktuellt i dagsläget, säger Andreas Schönström (S), ordförande i nämnden.

Trängselskatt finns i dag i Stockholm och Göteborg.

Frågan har även lyfts för att införa avgiften i Malmö. Miljöpartiet har varit tydliga med att de vill se en trängselavgift i staden och i höstas inkom även ett förslag på Malmöinitiativet, plattformen där invånare själva får lämna medborgarförslag, om att införa en trängselskatt i Malmö.

Strax innan jul behandlades även en motion från Miljöpartiet i tekniska nämnden, som meddelat att de inte anser att det ska införas en trängselavgift i staden.

Måste veta vad avgift går till

– Vi har varit tydliga med att en trängselavgift inte är aktuellt i dagsläget. Själva konstruktionen med trängselavgifter är att man kan föra in det om staten är med på det och då tar staten hand om avgifterna. De tillfaller inte kommunen, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd för teknik och service samt ordförande i tekniska nämnden.

Innan trängselavgifter införs i Malmö menar nämnden att Malmöborna måste få veta på vilket sätt avgiften gynnar invånarna.

– Det måste vara tydligt vad pengarna ska användas till, så att de inte bara tillfaller staten. Det måste bli ett tillskott och någonting som vi får i Malmö. Det är utgångspunkten, säger Schönström.

Fler väljer bort bilen

Om avgiften skulle införas skulle det dock inte i första hand vara Malmöborna som drabbas, utan de pendlare som varje veckodag kör till och från kommunen.

– Jag brukar säga att det finns plats för Malmöbornas bilar men problemet är kranskommunernas bilar.

Nämndens avslag på motionen grundar sig dock främst i att de inte anser att bilismen i kommunen är ett sådant problem att det finns en grund för trängselavgifter.

– Vi har inte riktigt de problem som vi tycker motiverar det än. Resandeutvecklingen är som så att allt fler åker kollektivt och allt fler cyklar, så vi tycker inte det är riktigt motiverat, säger Schönström och fortsätter:

Kan införas i framtiden

– Sen är det som jag sa tidigare att det i dagsläget inte finns en bestämd uppfattning vad avgifterna i så fall ska användas till. Då vill vi inte införa trängselavgifter heller. Ska Malmöborna acceptera att vi inför detta vill de nog på ett väldigt tydligt sett veta vad trängselavgifterna ska användas till och till vilken nytta Malmöborna ska ha trängselavgifter. Det kan vi inte motivera i dag.

Kommunfullmäktige har det sista ordet i frågan, men motionen föreslås av tekniska nämnden som besvarad enligt det nekande till trängselavgift de har gett.

I sitt yttrande lyfter tekniska nämnden dock fram att det i framtiden kan finnas anledning för Malmö stad att utreda trängselavgifter mer grund. Enligt Andreas Schönström ligger det i så fall dock långt fram i tiden.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE