Efter ovissheten - här är svaret på varför hemlösheten sjunker

avRobert Rosén

Publicerad:
Foto: Robert Rosén
Andreas Schönström (S), Lars G Larsson och Rikard Vroland fanns alla på plats för att presentera kartläggningen.

Hemlöshetssatsningen, fler andrahandslägenheter och prioritering på barnfamiljer.

Det bedöms vara några av skälen till den kraftigt minskade hemlösheten i Malmö.

– Det ser jättebra ut nu men vi måste följa detta noga, säger Rose-Marie Carlsson (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst.

På fredagen presenterade Malmö stad sin årliga kartläggning av hemlösheten i kommunen. Efter att hemlösheten stigit under varje år 2013–2018 sjönk den kraftigt i år. Vid mätningen i oktober var 2 047 personer hemlösa - vilket kan jämföras med 3 306 personer för ett år sedan.

– Vi ska kanske inte dra alldeles för stora växlar. Det ser jättebra ut nu men vi måste följa detta noga. Är det ett trendbrott? Kommer det fortsätta? Vad står det för?, säger Rose-Marie Carlsson (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst.

Av de 1 355 vuxna som är hemlösa är en majoritet män. Kartläggningen visar på att det är den strukturella hemlösheten - det vill säga de som saknar ekonomiska förutsättningar - som har minskat kraftigt medan den sociala hemlösheten, vilken inkluderar personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa, har ökat med ett fåtal personer.

– Vi mäter personer i hemlöshet som socialtjänsten känner till och har kontakt med. Det betyder såklart att det finns personer som vi inte har kontakt med eller känner till, så det finns så klart ett mörkertal, säger Lars G Larsson, utvecklingssekreterare, arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Hemlösa barn har halverats

Även antalet hemlösa barn har sjunkit kraftigt sedan förra året och mer än halverats. I oktober månad var det trots det fortfarande 692 barn i Malmö som var hemlösa, vilket är den lägsta siffran sedan 2015.

När det gäller orsakerna till varför hemlösheten minskat hade stadens politiker tidigare i veckan inget svar. Skåne Stadsmission var i sin tur förvånade - då de inte märkt av någon minskning av hemlösheten i sina verksamheter.

Den analys som nu gjorts visar enligt Malmö stad på att hemlöshetssatsningen som arbetsmarknads- och socialnämnden sjösatte i början av förra året spelat en viktig roll. Den har bland annat renderat i dubbelt så många socialsekreterare, snabbare hantering av kommunens lägenheter och att man träffar hushåll med nödbistånd en gång i veckan.

– Vi kan se att det sedan oktober förra året har varit en nedåtgående trend som varit rätt så stark, säger Lars G Larsson.

Foto: Robert Rosén
Lars G Larsson presenterade siffrorna och analysen.

Barnfamiljer har prioriterats

Att fler hemlösa hittar bostad på egen hand, att kommunen erbjuder drygt 100 fler lägenheter på andrahandskontrakt och att barnfamiljer prioriterats bedöms även det vara faktorer som väger in. Även effekter av bostadsbyggandet i kommunen och att mottagandet av nyanlända minskat ses som faktorer till att hemlösheten minskat.

– Jag tror det finns flera olika faktorer som samverkar som gör att det minskat, säger Rose-Marie Carlsson om den analys som gjorts.

I våras ändrade kommunen riktlinjerna så att enbart personer som är socialt hemlösa är berättigade till boendestöd av kommunen. I hur hög utsträckning den sjunkande hemlösheten påverkats av att strukturellt hemlösa inte längre får stöd är dock svårt att sia om.

– Socialtjänsten har varit en väg där man kunnat få hjälp med bostad efter viss tid i hemlöshet, men den vägen finns inte längre. Men trenden är från oktober månad, så minskningen har inte börjat ske från våren/sommaren utan från oktober, säger Lars G Larsson.

Fler med svenskt medborgarskap

En annan faktor som kommunen inte har några siffror på är hur många som flyttat från Malmö stad, och då nödvändigtvis inte lämnat hemlösheten men inte längre är hemlösa i kommunen.

– Jag tror att det visst kan vara en rörelse men det kan också vara så att det börjar bli en konsolidering på bostadsmarknaden, där många människor som varit hemlösa tidigare stått i bostadskö en längre tid och fått egen lägenhet via bostadskö, säger Rikard Vroland, avdelningschef, arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

När det gäller födelseland och medborgarskap är det stora skillnader från förra året. Då var 71 procent av de hemlösa födda utanför Sverige, att jämföra med 60 procent i år. Till skillnad från förra året har också en majoritet av stadens hemlösa i dag svenskt medborgarskap.

De grupper som inte räknas med i Malmös definition av hemlöshet är de som har övergångs- och genomgångslägenheter med andrahandskontrakt, européer som saknar förankring i kommunen men ändå vistas där samt utrikes födda som saknar uppehållstillstånd.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Malmö

Hemlösa