Trycket är för hårt – skolan skapar ångest

Debattörerna: Nu behöver regering och riksdag agera

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Vi går varje dag till skolan med vetskapen att vi inte har råd att misslyckas, men vet samtidigt inte vad vi ska göra för att lyckas.” Så går det att formulera vardagen för många elever i Sveriges skolor, skriver Magnus Jägerskog, Bris, och Leo Gerdén, Sveriges elevråd.

DEBATT. ”Vi går varje dag till skolan med vetskapen att vi inte har råd att misslyckas, men vet samtidigt inte vad vi ska göra för att lyckas.”

Så går det att formulera vardagen för många elever i Sveriges skolor. Kraven i skolan är höga, samtidigt som de är luddiga och otydliga. Barn som Bris och Sveriges Elevråd kommer i kontakt med beskriver en ständig stress och rädsla för att misslyckas.

Vi uppmanar nu riksdag och regering att göra insatser för en jämnare arbetsbelastning och se över hur tidiga betyg, otydliga betygskriterier och oro kring gymnasieval och framtidsmöjligheter påverkar skolstressen.

Just nu har Sveriges skolelever en av årets mest intensiva perioder med viktiga nationella prov att avverka. Elever kan under denna period ha uppemot fem prov och inlämningar samma vecka, utöver vanliga läxor. Hur mycket tid en elev lägger på varje prov varierar såklart, men för många elever är det en orimlig börda.

Drygt hälften av samtalen till Bris om stress handlar också om skolan. Barn beskriver att stressen påverkar hela deras livssituation. De har en tydlig bild av att deras framtidsutsikter står på spel om de inte presterar tillräckligt bra, och många beskriver en avsaknad av vuxenhjälp.

Skolan har en avgörande påverkan på ett barns liv, och att gå ut skolan med godkända betyg är en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa. Att så många elever beskriver hur skolan i stället bidrar till att skapa ohälsa, ångest och stress, är mycket allvarligt.

Även under andra delar av läsåret är arbetsbördan hög med prov, läxor och inlämningar som avlöser varandra. En elev i högstadiet kan ha 17 ämnen samtidigt, med 10 olika lärare, som planerar undervisningen helt olika.

Mängden krav och otydliga förväntningar i skolan innebär att varje lektion upplevs som ett bedömningstillfälle. Dagens betygssystem är utformat så att det är sämsta prestationen som är grund till betyget.

Som elev måste du alltså prestera på bästa nivå hela tiden för att kunna nå det betyg du strävar efter. Vi förväntar oss att betygsutredningen återkommer med tydliga förändringar i systemets utformning.

Många elever uttrycker att de önskar en mer tolerant skola där det finns större utrymme att bemötas utifrån sina individuella förutsättningar, och där en elev tillåts ha svackor eller sämre perioder utan att det känns som att hela ens framtid äventyras.

De vill ha möjlighet till balans mellan studier och fritid, och en mer jämn arbetsbelastning där allt inte koncentreras till exempelvis terminsslutet.

Sedan 1990-talet har skolan i uppdrag enligt Skollagen att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring av skolmiljön, men upprepade kartläggningar visar att det alltför ofta inte sker.

Det borde vara självklart i alla skolor att göra återkommande undersökningar av elevernas upplevelse av skolmiljön – och att göra eleverna delaktiga i förbättringsarbetet.

Bris och Sveriges elevråd, som dagligen har kontakt med elever över hela landet som just nu är oerhört stressade och pressade, ser att sättet som skolarbetet idag är organiserat är ohållbart.

Vi uppmanar därför riksdag och regering att:

  • Ge Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd över elevers arbetsbelastning över hela läsåret.

  • Skriva in i Skollagen att elevråd ska ha inflytande över planering och schemaläggning på skolan, som en del i arbetsmiljöarbetet.

  • Tillsätta en utredning över hur skolans styrning och struktur, däribland betyg, otydliga förväntningar och arbetsbelastning, påverkar elevers stress och psykiska hälsa.


Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
Leo Gerdén, ordförande Sveriges elevråd


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Så här skriver du en debattartikel 00:34

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM