Foto: JOHAN NILSSON

SMHI: Varma vintrar här för att stanna

Publicerad:

NYHETER

Varnar för klimatförändringar

Foto: JOHAN NILSSON

Sverige kan vänta sig kortare vintrar, högre temperaturer och fler kraftiga skyfall.

Det visar en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

– Konsekvenserna kan bli allvarliga, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI.

Den globala medeltemperaturen ökar – något som kan få extra stor betydelse i Sverige.

Dels värms landområden upp snabbare än jordens stora havsområden, men det handlar också om Sveriges geografiska närhet till Arktis.

När snön och isen i Arktis minskar så ökar temperaturen ännu mer.

– Det handlar om en förstärkt uppvärmning då isolerande och reflekterande is och snö försvinner, säger Erik Kjelllström som varit med och tagit fram rapporten.

Kortare vintrar

Klimathotet kommer i framtiden att märkas, inte minst på våra vintrar.

– De största förändringarna vi ser och väntar är just vintertid. Snösäsongen kommer att minska. Det kommer bli mer ovanligt med snö i södra Sverige, något som vi redan ser, säger Erik Kjellström.

Andra risker är att trädgränsen kryper upp på kalfjällen och att vi får rikligare med nederbörd.

– Det ökar risken för mycket vatten i våra vattendrag. Dessutom väntas skyfall som ge ännu kraftigare översvämningar till exempel inne i städerna.

”Krävs insatser”

Nyckeln till att klara det uppsatta mål som finns på att begränsa jordens medeltemperatur till under två grader ligger enligt Kjellström i ett globalt ansvar.

– A och o är att man kommer överens internationellt. Det krävs insatser från hela världssamfundet.

Publicerad: