Maud: MP lyckas bryta löften – före valdagen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Maud Olofsson: ”Miljöpartiet är svaret skyldig för nio tiondelar av sitt klimatlöfte”

Näringsminister Maud Olofsson.
Foto: lotte fernvall
Näringsminister Maud Olofsson.

Nu klämtar klockan. Därför är det avgörande att inte bara måla upp visioner utan att faktiskt också genomföra åtgärder.

Under mandatperioden har Sverige antagit bland de mest effektiva klimatåtgärderna i världen. Redan till år 2020 ska utsläppen minska med 40 procent jämfört med år 1990. Sveriges placeringar i miljöorganisationernas Climate Index, där vi har utsetts till bäst av alla länder i OECD och EU, är ett kvitto på detta.

Det är utmärkt att Miljöpartiet också driver klimatfrågan. Men det är samtidigt oroande att man vilseleder allmänheten både om vad regeringen gör och om vad oppositionen själv vill åstadkomma.

De senaste åren har Mp vid upprepade tillfällen hävdat att ”Sverige halkar efter”, och att ”mandatperioden innebär fyra förlorade år” i klimatarbetet. I dag vet vi att detta inte är sant. Utsläppen har minskat mer under alliansregeringen än under Miljöpartiets tid som regeringsstödjande parti.

Miljöpartiet och de rödgröna har visserligen satt upp höga mål för framtiden. Men de redovisar inte hur de ska nås. Fram till år 2020 säger de sig vilja sänka utsläppen med ytterligare 9 miljoner ton koldioxid, jämfört med regeringen. Men de har endast förslag för att uppnå 0,8 miljoner ton. Miljöpartiet är svaret skyldig för nio tiondelar av sitt klimatlöfte. Det måste betraktas som närmast unikt att lyckas bryta sitt vallöfte redan före valdagen.

Bland de åtgärder som föreslås finns höjningen av bensinskatten, införandet av kilometerskatten och stora subventioner till ”klimatinvesteringar” i byggsektorn. Men de allra flesta förslagen ger försumbar miljöeffekt till 2020 och blir mycket dyra för skattebetalarna. Kostnaden per kilo koldioxidutsläpp för de rödgrönas förslag är i flera fall 10-40 gånger högre än de åtgärder som alliansen arbetat med under mandatperioden.

Om oppositionen över huvud taget menar allvar med sina höga mål bör de tala om för väljarna hur de ska nås. Våra barn kommer inte att fråga oss hur höga mål vi pratade om i valrörelsen, utan vad vi faktiskt uträttade. På samma sätt som alliansregeringen hållit ordning på siffrorna i statsbudgeten så är vi noga med att hålla reda på siffrorna och verkligheten i klimatpolitiken.

Maud Olofsson, partiledare (C)

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN