När avskaffar du rot, Sahlin?

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

"För oss moderater och alliansen handlar både rut- och rot-­avdragen om att skapa jobb”

Om rot-avdraget försvinner kommer det att ta tusentals hantverkararbeten med sig i graven, enligt debattören.
Foto: THINKSTOCK
Om rot-avdraget försvinner kommer det att ta tusentals hantverkararbeten med sig i graven, enligt debattören.

I dag sitter många och sliter med sina deklarationer. Preliminära siffror visar att uppemot 600 000 personer på helårsbasis i dag använder rot-avdraget. Med andra ord har det blivit en större succé än väntat. På deklarationsblanketterna står det svart på vitt exakt hur mycket detta avdrag betyder för väldigt många människor.

Efter en tids velande meddelade Mona Sahlin (S) att hon vill avskaffa rut-avdraget om S, V och MP vinner valet. Tyvärr är det långt ifrån den enda jobbfråga som är hotad av det rödgröna experimentet. Siktet är nu inställt på rot-avdraget, detta avdrag som bidragit till att göra svarta jobb vita och som ökat sysselsättningen inom byggbranschen.

Åtta av tio byggföretag uppger att svartjobben har blivit färre sedan reformen infördes. Samtidigt säger nästan vart fjärde byggföretag att de trots krisen har behållit eller utökat sin personalstyrka.

Allmänheten är också positivt inställd till avdraget. Den senaste mätningen från Novus opinion visar att nästan 80 procent vill behålla rot-avdraget.

Vinnarna på reformen är många. Konkurrensen för företagen i byggsektorn gynnas av att oseriösa aktörer trängs ut. De anställda som arbetar vitt får pensionspoäng och omfattas av försäkringar på arbetsplatsen.

Statens intäkter i form av moms på arbete och material samt arbetsgivaravgifter ökar mer än kostnaden för den beviljade skattereduktionen. Även kunderna är vinnare när seriösa företag lämnar garantier för utförda arbeten.

För en arbetslös byggnadsarbetare betyder det ännu mer. Med en tidigare lön på cirka 26 000 kronor i månaden får en byggnadsarbetare cirka 10 800 kronor i a-kassa per månad efter skatt. När han eller hon får jobb tack vare rot-avdraget ökar nettolönen med nästan 10 000 kronor, till cirka 20 350 kronor per månad. Det visar på vilken betydelse rot-avdraget kan ha för enskilda människor när de går från arbetslöshet till jobb.

För oss moderater och alliansen handlar både rut- och rot-avdragen om att skapa jobb och om att föra en näringspolitik i takt med tiden. Vi inser att servicesektorn har en stor potential att fortsätta utvecklas och vi vill inte återgå till en situation där många tvingas till svarta jobb utan säkerhet och utan anställningstrygghet. Det vore direkt oansvarigt att riskera tusentals människors jobb runt om i hela Sverige i ett läge där den svenska ekonomin precis har börjat återhämta sig efter en allvarlig lågkonjunktur. Vi har helt enkelt inte råd att säga nej till jobb.

Men var står egentligen Socialdemokraterna och den rödgröna oppositionen i frågan om rot-avdraget?

Ofta lyfter de fram att avdraget ska utvidgas men de talar mindre om vad de skriver i sina riksdagsmotioner. Faktum är att de för en gångs skull är överens. De anser att rot-avdraget endast är en konjunkturåtgärd och väljer att blunda för att det gör svarta jobb vita.

Det innebär att rot-avdraget ska avskaffas under nästa mandatperiod om de rödgröna vinner valet. För de kan väl inte hävda att Sverige kommer att befinna sig i lågkonjunktur under ytterligare fyra år?

Samtidigt väljer de att förneka sina intentioner i debatt efter debatt. Den bostadspolitiska talespersonen Carina Moberg (S) går till och med så långt som att till en lokaltidning nyligen hävda: ”Vi tycker att det är jättebra och vill inte ta bort något”. Det står i ­direkt kontrast till vad hon själv står bakom i den socialdemokratiska budgetmotionen där de skriver: ”Vårt förslag till rot-avdrag är dessutom tidsbegränsat”.

Väljarna förtjänar att få ett tydligt besked och därför vill jag ställa följande tre frågor till Socialdemokraterna och det rödgröna experimentet:

Tomas Tobé

Publicerad: