Skogsbränderna på 30 sekunder

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Skogsbränderna i Sverige – sammanfattning

 • Den långvariga torkan har lett till ett stort antal skogsbränder i Sverige. Situationen har beskrivits som den värsta i modern tid.

 • Det största brandområdet i Ljusdal uppmätte den 21 juli 13 500 hektar – vilket passerar branden i Västmanland 2014 som Sveriges största i modern tid.

 • De flesta dagar sedan bränderna startade har det rört sig om ett 50-tal pågående bränder i landet men den 20 juli låg siffran på över 80.

 • Bränder har startat över hela landet och rekordmånga VMA:n, viktiga meddelanden till allmänheten har skickats ut.

 • De största brandområdena finns i Gävleborgs län, Dalarna och Jämtlands län samt Brattsjö utanför Örnsköldsvik.

 • Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är fyra av bränderna osläckbara och det skulle krävas två veckor av regn för att släcka branden.

 • Under veckan har flera byar i de värst drabbade områden utrymts.

 • För räddningstjänsten har situationen varit ansträngd. Stationer från mindre drabbade regioner har skickat personal till platser där bränderna härjar som värst och många frivilliga har hjälpt till.

 • MSB mobiliserar resurser mellan räddningsdistrikten och samordnar med EU om internationell hjälp.

 • Italien, Frankrike, Polen, Tyskland, Danmark och Norge har bidragit med vattenbombplan, helikoptrar, släckningsfordon och brandmän.

 • Statsminister Stefan Löfven besökte den 19 juli Ljusdal i Gävleborgs län.

1 av 2
Här brinner det i Sverige den 19 juli.
Publicerad:

LÄS VIDARE