Därför behöver vi ändra i abortlagen

Sverigedemokraterna: Det är dags att prata om dagens regler är etiskt försvarbara eller inte

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi menar att abortlagstiftningen behöver moderniseras i takt med den medicinska utvecklingen och att praxis för sena aborter bör ses över, skriver Julia Kronlid och Ebba Hermansson från SD.
Foto: SARA RINGSTRÖM
Vi menar att abortlagstiftningen behöver moderniseras i takt med den medicinska utvecklingen och att praxis för sena aborter bör ses över, skriver Julia Kronlid och Ebba Hermansson från SD.

DEBATT

DEBATT. Vi vill vara tydliga med att vi sverigedemokrater drivs av vår vision om ett tryggare samhälle för kvinnor. Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid varje människas unika värde och vi har en stor respekt för mänskligt liv. I samband med detta lägger vi också stor vikt vid kvinnors grundläggande fri och rättigheter.

Det gör att abortfrågan berör ett svårt etiskt dilemma som bör kunna diskuteras med respekt utan den stigmatiserade debatt som socialdemokraterna skapat där alla oliktänkande klassas som onda.  

I dagens abortlagstiftning finns ett livsduglighetskriterium gällande fostret. Lagen säger att abort endast får utföras om man anser att fostret inte kan överleva utanför livmodern.

Att det tillämpas en övre gräns för abort i Sverige vid vecka 22 har sin bakgrund i att det ska finnas en betryggande säkerhetsmarginal till ett livsdugligt foster.

När abortlagen stiftades 1974 fanns det fyra veckors marginal mellan abortgränsen och den tidpunkt det gick att rädda foster. Praxis för sen abort har tidigare sänkts från vecka 24 till vecka 22 för att den medicinska utvecklingen gått framåt.

Nu har den medicinska utvecklingen gått framåt än mer och barn har kunnat räddas runt vecka 21–22. Därmed finns inte längre någon säkerhetsmarginal i dag för att uppfylla livsduglighetskriteriet.

Samtidigt har det också kommit ett antal rapporter från barnmorskor i vården som får uppleva att foster levt efter en abort. De har därmed ställts i en omänsklig situation utan att kunna göra något, för då skulle de bryta mot lagen. Små foster har lämnats att självdö i ett bäcken.

Vi måste kunna prata om detta verkligen är etiskt försvarbart eller inte. Vi menar att abortlagstiftningen behöver moderniseras i takt med den medicinska utvecklingen och att praxis för sena aborter bör ses över.

Ju längre graviditeten fortskrider desto mer påfrestande blir en abort för kroppen. Det innebär ofta ett större fysiskt ingrepp och en svårare mental prövning.

Vi menar därför att det kan vara rimligt att införa någon form av bedömning kring medicinska, psykologiska eller andra omständigheter efter vecka 12.

Detta görs redan i dag, dock först efter graviditetsvecka 18. Möjligheten till abort efter vecka 12 ska fortfarande vara möjligt men vi vill ge kvinnan största möjliga stöd i den processen och även erbjuda möjligheten att titta på andra alternativ för den som vill. Vi vill också att aborter ska ske på ett säkert sätt, både medicinskt och psykiskt.

Att det görs någon form av prövning efter vecka 12 utgör praxis i stort sett hela Europa, bland annat i vårt grannland Norge, som är ett land känt för att värna om kvinnors fri och rättigheter.

Socialdemokraterna har däremot bidragit till att skapa ett samhälle där var fjärde kvinna känner oro och rädsla för att gå ut på kvällen, där sexualbrotten mot kvinnor ökar och där kvinnor utsätts för hedersvåld. Alltfler unga tjejer mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. De får inte den hjälp de behöver på grund av en eftersatt sjukvård från denna regering. 

Detta är verkligen att backa utvecklingen och det är en inskränkning av kvinnors frihet och trygghet i Sverige. Vi Sverigedemokrater vill göra allt för att vända den utvecklingen så Sverige återigen blir ett tryggt land att bo och växa upp i.


Julia Kronlid, familjepolitisk talesperson (SD)
Ebba Hermansson, jämställdhetspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE