Öppnar för åldersgräns för selektering

Stockholm stad agerar efter Sportbladets granskning: Kommer dra in bidrag om reglerna inte följs

Av: Patrik Brenning

Publicerad:
Uppdaterad:

Ingen selektering innan 15 år – annars inga bidrag från staden.

Det kan bli resultatet när Stockholms stad nu, som en följd av Sportbladets granskning, ser över sitt föreningsstöd.

– Jag kommer bjuda in storklubbarna i Stockholm för att diskutera den här frågan, säger idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C).

Sportbladets granskning av svensk barnidrott och texten om Carl Wilhelm och Arvids upplevelser från föreningslivet i Stockholm har fått stor uppmärksamhet. Idrottsminister Amanda Lind (MP) lovade redan i samband med den första publiceringen att jobba för att få till en förändring av den tidiga selekteringen inom idrotten som enligt henne varken följer Barnkonventionen eller främjar varken elitidrotten eller folkhälsan.

”Beredd att sätta tydligare åldersregler”

Nu agerar också Sveriges största kommun Stockholm med konkreta åtgärder. Ärendet behandlades under idrottsnämndens möte i tisdags och efter det har idrottsförvaltningen också kontaktat de nämnda föreningarna.

– Jag kommer nu att bjuda in de stora klubbarna i Stockholm för att diskutera om det finns anledning för oss att skärpa vårt regelverk. Det är klart att man ska kunna ha olika grupperingar men att elitsatsa redan vid sju års ålder är väldigt, väldigt tidigt. Där är jag absolut beredd att sätta tydligare regler kring just ålder och vilken ålder där det är acceptabelt att börja selektera, säger säger idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) och fortsätter:

– Vi skriver i vår budget att vi vill motverka tidig elitsatsning och då ska det också framgå på något sätt i vårt regelverk kring föreningsstöd och nolltaxan vi har för de föreningar som använder våra anläggningar. Det måste bli tydligare att du inte får diskriminera barn och unga.

I Stockholms stads regelverk för bidrag står bland annat att föreningarna ska följa Barnkonventionen samt aktivt motverka all form av diskriminering. ”En självklarhet är att alla unga får möjlighet att delta i föreningens verksamhet, träningar och tävlingar i lika stor utsträckning. Lika självklart ska det vara att kränkningar i alla former inte accepteras av föreningen.”

Följer föreningarna inte reglerna kan de bli avstängda från bidragsgivning och även återbetalningsskyldiga av tidigare bidrag.

”Vi säger nej till elitsatsning från sju år”

Som Sportbladet skrivit börjar till exempel Nacka FC med provspel redan vid sju års ålder. Hammarby och Brommapojkarna har i sin tur selektering till akademilag vid åtta år, Djurgården vid tio år och AIK från 13 år. Samtidigt förespråkar Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollförbundet ingen selektering innan barn fyllt 15 år.

– Det här är anledningen till att jag gärna skulle vilja ha en seriös dialog med föreningarna och klubbarna. Jag tror också att det är bra att gå hand i hand i det här när vi ser över regelverken och säkerställer att de följs. Det finns ingen motsättning där mellan politiken och föreningarna utan jag upplever istället en stor samsyn, säger Ernlund.

Foto: GETTY IMAGES

Idrottsborgarrådet är också tydlig med att föreningar måste få elitsatsa.

– Det är klart att man ska få satsa på de barn som har extra talang och som verkligen vill men man måste också ta emot alla barn vid unga åldrar och ge alla samma chans att utvecklas som man ska få ta del av stadens bidrag och anläggningar. Forskningen säger också att det är mer framgångsrikt att satsa brett när barnen är små för att få fram talanger när de blir större. Det är inget jag hittat på utan det är något vi vet genom forskning och erfarenhet. Så vi står inte emot varandra här. Vi säger nej till elitsatsning redan vid sju års ålder men inte att göra elitsatsningar senare i livet. Snarare tvärtom.

Hur ska ni balansera er uppgift att främja folkhälsan med föreningarnas att också ta fram elitidrottare?

– Våra bidrag ska inte främst gå till att främja elitidrotten och det är också därför jag säger att det finns anledning att se över våra regelverk. Våra föreningsbidrag ska handla om att barn och ungdomar ska ha en aktiv fritid, röra på sig, främja folkhälsan och ge barn och ungdomar något meningsfullt att göra på sin fritid. Det är också hela anledningen till att jag reagerat på era artiklar.

1,8 miljarder till anläggningar

Ernlund säger också att föreningarna måste erbjuda de tjejlag som vill lika många träningstillfällen som killag i samma ålder för att ha rätt till bidrag från staden.

– Annars är det inte förenligt med våra krav.

Vad händer då?

– Vi kommer dra in föreningsbidrag och nolltaxan för hyra av våra anläggningar om vi märker att föreningar inte följer vårt regelverk.

När Sportbladet granskade jämställdhetsperspektivet slog två av svensk hockeys största profiler larm om att en helt rättvis fördelning av träningstider kan hindras av anläggningskrisen i Sverige. Karin Ernlund bekräftar att Stockholm har ett stort problem när det kommer till planer och idrottshallar men håller inte med att det är ett giltigt skäl att inte ge alla barn samma förutsättningar.

– Jag ser ingen motsättning i att behandla alla barn och ungdomar lika och få ta del av våra anläggningar. Det är regel nummer ett att alla ska behandlas lika. Sen har vi ett stort problem i Stockholm med för få anläggningar och vi vet att barn och unga som vill börja med idrott inte kan börja för att det finns för få träningstider. Det är ett problem som funnits i många år och som eskalerar när staden växer. Det är en fråga vi jobbar aktivt med och vi kommer investera 1,8 miljarder i nyinvesteringar, renoveringar och upprustningar de kommande åren åren. Det kommer inte vara tillräckligt för att täcka det stora behovet och vi tittar därför också på andra mer kreativa lösningar. Vi behöver både få mer plats, vilket handlar om att bygga idrottsanläggningar på tak eller i bergrum, men vi tittar också på finansieringslösningar där vi bjuder in privata aktörer.

Publicerad:

LÄS VIDARE