ÅSIKT

Lyssna på folket – skär inte ner i LSS

Debattören: Ny undersökning visar att Socialdemokraterna går i otakt med väljarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT och CHRISTIAN JOHANSSON
Sverige går som tåget men behöver ändå spara pengar på den grupp som har de allra största behoven. På vilket sätt är detta socialdemokratisk politik, undrar Maria Persdotter.

DEBATT. Svenska folket stöttar inte neddragningarna som just nu pågår kring människor med funktionsnedsättning. Personlig assistans dras in, inte minst för barn med de allra största behoven. Allt i en jakt på pengar.

Men en ny undersökning gjord av opinionsinstitutet Novus visar att den förda politiken inte har folkets stöd.

Om en månad inleder det största regeringspartiet, socialdemokraterna, sin partikongress med temat ”Trygghet i en ny tid”. Men det är inte en trygghet som gäller alla. Sedan i somras har tidningar, radio och tv fyllts av upprörande berättelser om hur människor med omfattande funktionsnedsättningar, många av dessa barn, har blivit av med sin personliga assistans. Detta som en direkt effekt av att Försäkringskassan fått order från regeringen att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen.

Över 400 personer föll ur assistanssystemet under förra året, ofta med personliga tragedier som följd. Och många gånger handlar det om barn med mycket omfattande funktionsnedsättningar.

Novus har, på uppdrag av RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, genomfört en undersökning som visar att nedskärningarna inte har svenska folkets stöd.

85 procent av de drygt 1 000 tillfrågade anser att barn med omfattande funktionsnedsättningar inte ska drabbas av sparåtgärder med minskat antal assistanstimmar som följd. Bara fyra procent anser att det är rätt att Försäkringskassan försöker minska antalet timmar för att spara pengar. Bland de socialdemokratiska väljarna är det ännu fler, 90 procent av de tillfrågade, som anser att barnen inte ska drabbas av besparingarna.

De svarande har också fått betygssätta hur viktigt man tycker att det är att barn med funktionsnedsättning får stöd för att kunna leva som andra barn så långt som möjligt. 84 procent ger detta en 4:a eller en 5:a på en femgradig skala. Betyget 5 motsvarar att barnen ska ha ”allt tänkbart stöd, ekonomin ska inte vara ett hinder”. 

Slutligen fick de svarande ta ställning till hur de själva skulle vilja ha det om de fick ett barn med funktionsnedsättning. Hela 55 procent (58 procent av kvinnorna!) skulle vilja fortsätta sitt vanliga förvärvsarbete och ha personlig assistans till sitt barn. En knapp fjärdedel svarar att de skulle ta hand om barnet själva om de fick ersättning från staten. Endast en procent skulle välja att placera sitt barn på institution.

Det som alltså är på väg att hända, att föräldrar inte längre kan ha sina barn kvar hemma på grund av att de förlorar sin assistans, har inget stöd hos svenska folket.

Även partiaktiva socialdemokrater är kritiska. Hela 66 motioner till kongressen handlar om LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stor oro yttrycks i motionerna. 

Men partiledningen är kallsinnig. Det stora flertalet av motionärerna får veta att motionen anses besvarad med hänvisning till den utredning som tillsattes i fjol. Utredningens mycket tydliga uppdrag är att spara pengar i personlig assistans, både för att stärka andra LSS-insatser men också av det man kallar statsfinansiella skäl.

Sverige går som tåget men behöver ändå spara pengar på den grupp som har de allra största behoven. På vilket sätt är detta socialdemokratisk politik?

I socialdemokraternas Sverige 2017 lever barn med funktionsnedsättning och deras familjer i skräck över att det livsnödvändiga stödet ska dras in. Nu är det dags att regeringen lyssnar på folket. Förskönande omskrivningar som ”trygghet i en ny tid” lurar ingen.


Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.