Nej, att skuldbelägga muslimer hjälper inte

Debattörerna: Det är inte så vi löser problemet med hedersvåld

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
Hedersvåld kan inte kopplas till enbart muslimer. Åtminstone i storstäderna är det lika starkt eller starkare kopplat till kristna eller ateister, skriver debattörerna.

REPLIK. Hedersnormer, hedersförtryck och hedersrelaterat våld är ett allvarligt och komplext problem. De bygger på traditionella, sociala och kulturella mönster.

Ofta används religionen för att legitimera hedersnormerna, trots att ingen av de stora religionerna stöder hedersrelaterat våld och förtryck. Ändå finns det människor som är av uppfattningen att alla aspekter av livsstil och kultur är relaterade till tron.

Mohammads koppling mellan islam och hedersvåld motsägs av en kartläggning gjord av Örebro universitet 2017/2018 i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kartläggningen gjordes bland niondeklassare och undersöker hur många som lever med hedersförtryck definierat av två olika hedersnormer:

  • Oskuldsnormen omfattar kontroll av individens sexualitet. (Hit räknas individer som upplever tvång att vara oskuld tills man gifter sig och/eller inte fritt får välja partner)

  • Våldsnormen omfattar hot om kollektivt sanktionerat våld. (Hit räknas individer som har utsatts för våld av familjen/släkten för att de bland annat anses ha skämt ut familjen/släkten, och individer som utsatt andra för våld av samma skäl)

Kartläggningen visar att i Stockholm och Göteborg är våldsnormen allra starkast kopplad till familjer utan uttalad religiös tro, följt av kristen tro och muslimsk tro. I Malmö är våldsnormen starkast kopplad till muslimsk tro, följt av kristen tro och därefter till familjer utan uttalad tro.
Hedersvåld kan alltså inte kopplas till enbart muslimer. Åtminstone i storstäderna är det lika starkt eller starkare kopplat till kristna eller till dem utan uttalad tro. Däremot visar kartläggningen att oskuldsnormen är starkare kopplad till muslimsk tro än till annan religiös tro i de tre storstäderna.

Merparten av dem som lever med oskuldsnormen ser sig själva och sina föräldrar som djupt religiösa. De flesta som lever med våldsnormen uppger tvärtom att varken de själva eller deras föräldrar är djupt religiösa.

Enligt kartläggningen lever enbart 14–25 procent av de som lever med våldsnormen även med oskuldsnormen.
Risken med ett ensidigt fokus på islam och islamism, är att merparten av hedersvåldets offer ignoreras.
Alla hedersnormer ska bekämpas. Mer behöver göras, men att opinionsbildare som Mohammad polariserar och kollektivt skuldbelägger islam och muslimer hjälper inte arbetet mot hedersvåld. Det stjälper.


Ida Dzanovic
David Ehle
Alexandra Grönvall
Therese Maurin
Thabo ’Muso
Motargument.se, en antirasistisk blogg


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM