Nu skapar vi miljöjobb!

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

José Manuel Barroso: Det är dags att bygga ett miljövänligt Europa

År 2007 blev en vändpunkt för miljöarbetet. Forskarna och allmänheten satte frågan högst på den politiska dagordningen, och nu agerar regeringarna.

NY KRAFT Med förnybar energi blir EU mindre sårbart. Dessutom skapar det nya företag, nya jobb och en ny exportmarknad, skriver José Manuel Barroso. (Bilden är ett montage.)
NY KRAFT Med förnybar energi blir EU mindre sårbart. Dessutom skapar det nya företag, nya jobb och en ny exportmarknad, skriver José Manuel Barroso. (Bilden är ett montage.)

Efter kommissionens förslag i januari 2007 har stats- och regeringscheferna enats om att minska ­EU:s utsläpp med 20 procent fram till 2020. Det motsvarar 30 procent enligt en internationell överenskommelse. Man har också lovat att minst 20 procent av energin före 2020 ska komma från förnybara energikällor, och att energieffektiviteten ska öka med 20 procent.

Vid klimatkonferensen i Bali började det internationella samfundet utarbeta bindande mål. Utan EU:s pådrivande insatser hade detta inte varit möjligt. Kraven på en global överenskommelse om klimatförändringen är nu starkare än någonsin.

Den här veckan ger Europeiska kommissionen EU:s åtaganden en konkret form. EU går därmed i spetsen för arbetet mot klimatförändringen. I vårt förslag utmynnar de gemensamma målen i en lösning som är skonsam för klimatet, medborgarna och näringslivet, så att tillväxten och sysselsättningen kan bevaras.

Vår uppgift, för att inte säga vår plikt, är att under minst femtio år framöver bygga upp en global ekonomi som är just klimatvänlig.

Om vi inte gör något kommer världens energi­behov att öka med 50 procent, ­medan koldioxidutsläppen ökar med nära 60 procent fram till 2030. Redan idag ser vi att energipriserna ökar dramatiskt.

Men om vi vågar ta steget mot en förändring kan vi skära ner vår import av olja och gas med nära 50 miljarder euro fram till 2020. Genom att minska vårt beroende av andra för vår olje- och gasförsörjning får vi samtidigt en säkrare energiförsörjning. Om EU inte är så beroende av fossila bränslen utan istället använder förnybar energi blir vi mindre sårbara för störningar i energiförsörjningen.

Veckans förslag har förstås en kostnad också, det sticker vi inte under stol med. Paketet kommer att kosta cirka 150 euro per person och år. Det är ungefär vad det kostar att tanka en genomsnittlig familjebil tre gånger. Men det är bara en tiondel av vad det skulle kosta att inte göra något.

Den nya klimatvänliga ekonomin innebär dessutom stora ekonomiska möjligheter. År 2050 kan den utsläppssnåla energisektorn komma att omsätta hela tre miljarder dollar per år i världen, och sysselsätta över 25 miljoner människor. Handeln med utsläppsrätter omsätter redan idag 20 miljarder euro per år, och kan vara tjugo gånger större år 2030.

Så genom att bygga upp ett utsläppssnålt samhälle kan vi skapa tusentals nya företag, hundratusentals arbetstillfällen och en stor ny exportmarknad där EU kan bli världsledande.

Många generationer har bidragit till klimatförändringen, men det är vi som måste ta itu med den. Detta är avgörande för vår framtida miljö, och innebär samtidigt att många nya vägar öppnas. Nu är det dags att ta ut kompassriktningen och följa dem.

Dagens debattör

José Manuel Barroso

ordförande, Europeiska kommissionen

Publicerad: