Lägre prostatarisk för utlandsfödda

Publicerad:
Uppdaterad:

Män födda i Sverige drabbas oftare enligt studie

Risken för prostatacancer tycks betydligt högre för svenskfödda män än för utlandsfödda, enligt en studie vid Karolinska institutet. Men förklaringen kan vara enkel.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige och i stora delar av västvärlden. Bland svenskfödda män diagnostiseras i grova drag omkring 85 fall per 100 000, vanligtvis i åldern 75 till 80 år.

Men bland utlandsfödda svenskar stannar den siffran vid 40 fall per 100 000, visar en svensk studie på väg att publiceras i International Journal of Cancer (november 2008).

Forskarna vid Karolinska institutet har bland annat granskat den nationella databasen för migration och hälsa, och studien omfattar 3,8 miljoner män över 45 års ålder under perioden 1961 till 2004.

Genetik eller diagnos

Sådana här skillnader är vanliga mellan länder och mellan olika etniska grupper i andra studier i världen, men orsaken till skillnaderna, liksom vad som orsakar prostatacancern, är i stort okända, enligt forskarlaget.

Det finns tecken på genetiska skillnader mellan olika etniska grupper. Exempelvis tycks afrikanska och karibiska män löpa större risk att drabbas än genomsnittet i världen.

Studien vid Karolinska kan dock inte slå fast att också svenskfödda löper en sådan högre genetisk risk. Mycket tyder på att det är förekomsten av själva diagnostiseringen som står för en stor del av skillnaden.

– Under 1960-talet är skillnaden liten mellan svenskfödda och utlandsfödda, och enbart omkring 35 fall per 100 000 diagnostiseras, säger Omid Beiki, doktorand vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Inte alltid farligt

I takt med att åren går, och tillgången till diagnostiska instrument ökar, stiger också skillnaden mellan grupperna. Gapet vidgas tydligt under 1990-talet när PSA-testen introduceras.

– Skillnaderna kan bero på att tillgången till diagnoser är lägre för utlandsfödda än svenskfödda. Det kan också finnas kulturella variabler, där anala undersökningar har olika acceptans hos olika grupper, säger Beiki.

En viktig poäng i sammanhanget är också att många män som diagnosticerats med prostatacancer aldrig utvecklar någon farlig form av sjukdomen, utan lever ut sitt liv utan symptom och dör av helt andra orsaker.

TT

Publicerad: