Löfven: ”Det får vara slut-tjollrat”

Av: Pär Karlsson, TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: CAROLINA BYRMO
Peter Hultqvist, försvarsminister.

Institutet för mutor och Riksenheten mot korruption ser inget brottsligt i att försvarsminister Peter Hultqvist (S) hyr en övernattningslägenhet av Militärhögskolans bostadsstiftelse MHS-Bostäder.

Statsminister Stefan Löfven själv tycker det hela är trams.

– Nu tycker jag att det får vara slut-tjollrat, säger Löfven.

I går avslöjade Svenska Dagbladets uppgifter om att försvarsministern, som bor i Borlänge, hyr en övernattningslägenhet i Stockholm av Militärhögskolans bostadsstiftelse MHS-Bostäder. Stiftelsens syfte är att tillhandahålla bostäder i första hand till Försvarshögskolans elever och i andra hand till försvarsanställda. I den gruppen ingår dock inte Hultqvist.

Statsminister Stefan Löfven ser ingen jävsproblematik i ärendet. När han fick frågor om ärendet svarade han på ångermanländska. Han och tycker att det får vara "slut-tjollrat" i frågan. Tjoller betyder "strunt".

– Om ingen annan ser något fel, varför ska jag göra det? Vi måste kunna ha statsråd som kommer från andra delar av landet, säger Löfven.

Löfven anser dock att det behövs ett nytt system för ministrarnas bostäder. Förr kunde de ingå i riksdagens lägenhetsförmedling.

Ser inget brottsligt

Inte heller Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, bedömer att uthyrningen till Hultqvist är olaglig utifrån korruptionslagstiftningen.

– Men man kan fundera över lämpligheten, säger hon.

– Om man går före i en kö eller om man får lägenhet i Stockholm utan att stå i kö så är det utan tvekan en förmån.

Sundén betonar att det är viktigt att organisationer följer sina egna regler och att statsråd framstår som goda förebilder.

Länsstyrelsen är den myndighet som ska se till att stiftelser följer sina egna fastslagna ändamål. MHS-bostäder hade begärt ett förhandsbesked om det gick att hyra ut lägenheter även till anställda i regeringskansliet.

I förhandsbeskedet skriver länsstyrelsen att man inte har några invändningar mot att lägenheter i undantagsfall och för en begränsad tid hyrs ut även till anställda i regeringskansliet. Förutsättningen är dock att lägenheterna inte efterfrågas av elever vid försvarshögskolan eller försvarsanställda. Huruvida det villkoret är uppfyllt i Hultqvists fall känner länsstyrelsen inte till.

– Det finns anledning för länsstyrelsen att ta kontakt med stiftelsen för ett klargörande, säger Jonas Johansson, pressekreterare på länsstyrelsen.

I ett brev till Svenska Dagbladets chefredaktör Fredric Karén, som TT fått ta del av, kommenterar försvarsministern Peter Hultqvist medierapporteringen kring hans lägenhet och kräver rättelse.

Hultqvist kräver rättelse

Hultqvist uppger att han hyr en lägenhet efter ansökan till stiftelsens bostadsförmedling "enligt gängse former" med det enda undantaget att han i samband med tillträdet avsade sig besittningsrätten till lägenheten.

Hultqvist uppger också att påståendet om att han skulle ha fått bostaden i strid med regler är felaktigt. Försvarsministern hänvisar till länsstyrelsens förhandsbesked till bostadsstiftelsen och till att Riksenheten mot korruption meddelat att det saknas anledning att anta att brott har förövats.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN