Nu känner Bildt definitivt trycket

KOLUMNISTER

Carl Bildt har viftat bort kritiken mot sitt optionsklipp.

Det var ett misstag.

Därför tvingades han i går kalla till presskonferens och förklara sig.

Man kan kalla Carl Bildt rolig. Man kan kalla honom arrogant. Men genom att inte ta frågorna om miljonklippet i Vostok Nafta på allvar har han valt en besvärligare väg än nödvändigt.

Vad har Carl Bildt gjort?

Innan han blev utrikesminister satt han i drygt fyra år i styrelsen för bolaget Vostok Nafta.

För jobbet fick Bildt en fast betalning, 2 000 dollar per sammanträde eller högst 10 000 per år (drygt 70 000 kronor).

Men dessutom fick han, liksom andra styrelseledamöter, en rörlig ersättning. Det var optioner att köpa aktier. En option är en rätt att köpa aktier vid ett senare tillfälle.

Vad tjänade han på det?

I första omgången 1,7 miljoner före skatt. I andra vändan, den som nu diskuteras, 4,8 miljoner före skatt.

Har han gjort något skumt?

Nej. Däremot kan det vara olämpligt. Överåklagare Christer van der Kwast undersöker om det kan röra sig om en ”otillbörlig förmån”.

Men vad handlar uppståndelsen om – egentligen?

Carl Bildt hade varit utrikesminister i två månader när han löste ut optionerna i december.

Enligt regeringsformen får ett statsråd inte ”inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom”.

De pengar som Carl Bildt tjänade på innehavet i Vostok Nafta kan göra honom förmånligt inställd till bolaget – och alltså påverka förtroendet för honom som utrikesminister.

Det rör sig alltså om misstankar om vad som skulle kunna hända i framtiden. Inte vad som hänt hittills.

Vad har Bildts sålda aktier med regeringens arbete att göra?

Vostok Nafta har satsat 90 procent av sina pengar i den halvstatliga ryska gasjätten Gazprom. Det kallas ibland Kremls ekonomiska arm.

I framtiden är det sannolikt att regeringen måste behandla en kontroversiell ansökan från Gazprom – som Vostok Nafta alltså äger drygt en procent av. Gazprom vill bygga en jättelik gasledning från Ryssland till Tyskland. Den tänkta sträckningen går delvis genom svensk ekonomisk zon i Östersjön.

Och vad är det mer som är så uppseendeväckande?

Det är att Carl Bildt slant på sanningen när han tidigare i höstas sa att han inte hade juridiska möjligheter att avstå från optionerna i Vostok Nafta.

Det hade han. Däremot var det ingen som tvingade honom att omvandla optionerna till aktier. Option betyder just möjlighet. Inte tvång.

Varför avstod inte Carl Bildt från pengarna?

Själv ser han optionerna som en del av betalning från styrelseuppdraget i Vostok Nafta. Och så är det säkert.

I efterhand kan man dock konstatera att det hade varit enklare för utrikesminister Bildt om han tackat nej – eller skänkt bort pengarna.

Men 4,8 miljoner är en stor summa även sedan reavinstskatten betalts. Hur många avstår frivilligt från det?

Är Bildt skakad?

På annat sätt kan man nog inte tolka gårdagens presskonferens. Efter uppträdet i TV 4 i söndags fann utrikesministern det för gott att framträda under mer kontrollerade former.

Måste Carl Bildt avgå?

Att Marita Ulvskog (s) och Peter Eriksson (mp) anser det ingår i det politiska spelet. I verkligheten är det inte mycket som talar för att Bildt får gå. Det är inte förbjudet att tjäna pengar, inte ens för statsråd. Och hittills har ingen anklagat Bildt för misskötsel eller för att otillbörligt ha gynnat någon. Man har bara framfört farhågor om att det kan bli så.

Har Bildt fler aktier?

Ja, han äger aktier, fonder och nära 26 000 optioner i det amerikanska bolaget Legg Mason för totalt 16 miljoner. De förvaltas i depå av Bildts bank.

Är det här en storm i ett vattenglas?

I botten ligger en viktig fråga – förtroendet för regeringens statsråd. Men mycket av diskussionen handlar om rena sidospår. Exempelvis att många inte tycks ha fattat vad optioner är. Det rör också om misslyckad mediehantering. Carl Bildt har viftat bort kritiken – i stället för att ta den på allvar.

Läs mer:

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM