Vi har en plan för kunskapsskulden

Replik från Moderaterna om pandemins konsekvenser för elever

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi är djupt oroade över pandemins påverkan på elevernas kunskaper och att det inte finns någon plan för kunskapsskulden. Moderaterna har därför lagt åtgärdsförslag med sju punkter. Replik från Kristina Axén Olin.
Foto: FREDRIK WENNERLUND
Vi är djupt oroade över pandemins påverkan på elevernas kunskaper och att det inte finns någon plan för kunskapsskulden. Moderaterna har därför lagt åtgärdsförslag med sju punkter. Replik från Kristina Axén Olin.

DEBATT

DEBATT. Moderaterna delar Sveriges elevråd, elevkårer, Skolledarförbund och Lärarnas riksförbunds oro kring vilka konsekvenser pandemin fått och får för dagens elever.

Vi är djupt oroade över pandemins påverkan på elevernas kunskaper och att det inte finns någon plan för hur kunskapsskulden ska kompenseras.

Redan innan pandemin lämnade över 600 skolklasser grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Flera rapporter bekräftar också att unga i Sveriges utanförskapsområden, och elever i behov av särskilt stöd, drabbas hårt utan en ordinarie närundervisning.

I andra länder tas krafttag för att varje barn ska få den bästa undervisningen, trots pandemin. I Sverige görs ingen nationell uppföljning av vilka kunskapsluckor frånvaron och distansundervisningen orsakar.

Moderaterna har därför lagt åtgärdsförslag med sju punkter i riksdagens utbildningsutskott:

  1. Mät varje elevs kunskapstapp och sätt in skräddarsydd undervisning.

  2. Säkerställ statlig finansiering för att bekosta kompletterande undervisning.

  3. Använd alla verktyg som finns med extra timmar, undervisning på helger och lov.

  4. Säkerställ att alla lärarkrafter används, även pensionerade lärare och lärarstudenter.

  5. Stärk stödet till elever med särskilda behov. Komplettera hälsosamtalen med psykisk hälsa.

  6. Kartlägg varje elevs digitala infrastruktur.

  7. Möjliggör för rektorer och lärare att fokusera på kunskapsuppdraget.

Den S-ledda regeringen måste nu ta sitt ansvar så att kunskapstappet inte raserar en hel generation unga och Sveriges framtid.


Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE