Så rustar världen för coronaviruset

Över hela världen tar man till åtgärder för att förhindra att coronaviruset sprids

Företag stoppar resor

Idrottsevenemang ställs in

Evakueringar och isoleringar