Blodtrycksmedicin kan förhindra demens

Publicerad:
Uppdaterad:

Kolla blodtrycket regelbundet och få medicinering i tid.

Det tror världens ledande hjärnforskare kan förhindra minnesstörningar.

- Vi skulle slippa uppåt en tredjedel av alla demenssjukdomar om vi bara behandlade högt blodtryck i tid, säger professor Ingmar Skoog på Sahlgrenska sjukhuset.

En tredjedel av alla demenssjukdomar skulle kunna undvikas om högt blodtryck medicineras i tid.
En tredjedel av alla demenssjukdomar skulle kunna undvikas om högt blodtryck medicineras i tid.

Hela 70-80 procent av alla dementa har även en kärlsjukdom.

Nu tror forskarna att det i många fall är kärlsjukdomen som utlöser demensen.

- Vi var först med tesen efter att ha följt en grupp 70-åringar under 15 år.

- De som hade högst medelblodtryck löpte störst risk att drabbas av minnesstörningar på äldre dar, berättar Ingmar Skoog som tillsammans med kollegan Anders Wallin står bakom denna första internationella konferens om kärlrelaterade hjärnsjukdomar.

I en stor studie från Honolulu har forskarna följt 1 500 män sedan 1960-talet. Vartefter männen avlidit har deras hjärnor dissekerats.

- Då upptäckte man att de som haft högt blodtryck i medelåldern ofta hade de speciella plackbildningar som man kan hitta hos alzheimerpatienter, säger Ingmar Skoog.

Tappar minne

Förklaringen kan vara att det minskade blodflödet i hjärnan leder till att det farliga äggviteämnet amyloid bildas och sätter sig som plack på nervcellerna.

Det stör kommunikationen mellan cellerna och den drabbade blir med tiden förvirrad och tappar minnet.

- Av de 250 000 svenskar som lider av minnesstörningar, skulle kanske en tredjedel ha sluppit sina besvär om de kontrollerat sitt blodtryck regelbundet och fått behandling, säger Ingmar Skoog.

Caroline Hougner

Publicerad: