Utmaningen: Samarbetet

avIngvar Persson

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ANDERS WIKLUND/Scanpix
tar över Karl-Petter Thorwaldsson föreslås ta över som LO-ordförande.

12 maj 2012. LO-ordföranden

Den senaste LO-kongressen var den första som utsåg en valberedning som skulle arbeta mellan kongresserna. Tidigare har valen – i alla fall formellt – förberetts först när ombuden samlats.

Det var nog tur att den ordningen ändrades.

När ledamöterna i LO:s valberedning försökt skaka fram WanjaLundby-Wedins efterträdare har en uppgift överskuggat allt annat. Att enas.

Inte värdigt

I går eftermiddag kunde de meddela att de lyckats. En enig valberedning föreslår ABF:s ordförande, metallaren Karl-Petter Thorwaldsson, till ordförande. Kommunals vice ordförande Tobias Baudin föreslås bli vice ordförande.

I ett pressmeddelande lovar valberedningen att återkomma med de namn som fattas i ledningen. Den måste innehålla kvinnor. En LO-ledning bestående av bara män är inte värdigt 2000-talet. Knappt ens 1900-tal­et.

I Karl-Petter Thorwaldsson får LO en ordförande med bakgrund i brukssamhället Kosta och den småländska verkstadsindustrin. Men framför allt får LO en ordförande som har lång och bred erfarenhet av att företräda arbetarrörelsens idéer i offentligheten.

Har erfarenhet

Thorwaldsson är alltså ordförande i studieförbundet ABF, och han har bland annat haft uppdrag som statlig utredare. Framför allt var dock Karl-Petter Thorwaldsson ordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet i början av 1990-talet.

Det kommer att väcka frågor om LO:s framtida oberoende i förhållande till det socialdemokratiska partiet, i synnerhet som det just nu leds av Stefan Löfven.

Ändå bör Karl-Petter Thorwaldsson – just i kraft av sin erfarenhet – kunna försvara LO:s intressen också i politiken.

Den största utmaningen blir en annan. Den nya LO-ledningens främsta uppgift blir att ena den egna organisationen, inte minst efter årets avtalsrörelse.

Viktigt samarbete

Motsättningarna inom den fackliga rörelsen är inte ett internt problem. Ett försvagat fack påverkar vardagen för miljoner löntagare, och i förlängningen vilket land Sverige blir.

Facklig samverkan är det enda långsiktiga sättet att förändra relationerna mellan olika gruppers inkomster. Samarbete är den enda vägen för att ­göra något åt lönediskrimineringen av kvinnor.

Just därför behöver LO en ordförande som har hela organisationens stöd. Nu tycks det bli så.