Publicerad:
Uppdaterad:

Skalvet var inte största på 100 år

Publicerad:
Uppdaterad:

Malmö. Jordskalvet i södra Sverige var inte så kraftigt som först sades.

Det var inte det största på mer än hundra år, men väl det största på 22 år.

– Det finns många exempel på att beräkningarna blir fel i början, kommenterar seismolog Reynir Bödvarsson vid Uppsala universitet.

Enligt tisdagens preliminära bedömning skulle skalvet ha haft en styrka på 4,7 på Richterskalan. Men nya beräkningar pekar nu mot en styrka på 4,2 eller 4,3 på Richterskalan. Dessa är gjorda av amerikanska USGS (United States Geological Survey) och europeiska EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre).

De svenska seismologerna har inte offentliggjort någon egen bedömning ännu. Orsaken är misstanken om fel på någon av de 60 mätstationer runt om i landet som ger underlag för beräkningen.

Det råder ingen tvekan om att skalvet på tisdagen var ovanligt stort för svenska förhållanden, understryker Bödvarsson. Det var det största sedan skalvet i Skövde 1986.

Några efterskalv har fortfarande inte kommit, inte ens några mindre.

– Sannolikheten för efterskalv minskar ju längre tiden går, säger Reynir Bödvarsson.

TT

Publicerad:
Publicerad: