Mejla

Ingvar Persson

Välfärden är inte en deltidssyssla

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

De som skapar välfärden har rätt till heltid och en lön som det går att leva på.
De som skapar välfärden har rätt till heltid och en lön som det går att leva på.

Kan du tänka dig nyhetsrubriker som berättar att de anställda vid Gruvöns pappersbruk i Värmland ska erbjudas heltidsarbete? Eller att byggföretaget SKANSKA skulle beskrivas som pionjärer därför att byggnadsarbetarna skulle få möjlighet att leva på sin lön?

Inte det.

Nej på den arbetsmarknad som domineras av män är heltid den självklara normen. Frivilligt deltidsarbete förekommer, liksom inhyrning, entreprenader och alla den moderna arbetsmarknadens verktyg för flexibilitet och otrygghet. Men det normala är heltidsarbete, och full månadslön.

Erbjuds heltid

I andra delar av arbetslivet är det annorlunda. Nyligen kunde SVT:s stockholmsredaktion berätta att Kungsholmen nu som första stadsdel i Stockholm tänker erbjuda alla sina deltidsarbetare att gå upp till heltid. Förändringen startar på äldreboendet Serafen där 25 av de 36 deltidsanställda i veckan började arbeta full tid.

Den politiska majoriteten i Stockholms kommun har lovat att de som har fasta anställningar ska ha rätt till heltid, och att minimera användningen av de mest otrygga anställningarna.

- Vår förhoppning är att vi ska ha det här permanent, säger den socialdemokratiska kungsholmspolitikern Arvid Vikman till SVT.

Praktiskt genomslag

Det är bra att åratals prat om heltid till sist börjar få praktiskt genomslag i kommunerna. Det är bra att Stockholms stad skriver om rimliga anställningsvillkor, och det är framför allt bra att de som arbetar på Serafens äldreboende kan få en lön som det går att leva på.

Men inget av detta borde vara beroende av politiska förhoppningar eller makthavarnas goda vilja.

Den pågående avtalsrörelsen har handlat mycket om löner, procent och principer. Men den handlar faktiskt också om rätt till heltid.

Minskad diskriminering

Fackförbundet Kommunals avtal löper ut den sista den här månaden. Inför slutförhandlingarna har mycket av uppmärksamheten riktats mot förbundets krav på ett extra påslag för undersköterskorna. Det ska bidra till att minska den strukturella diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet.

Det skulle faktiskt också ett av förbundets andra krav göra, att heltiden ska vara norm också för välfärdens kvinnor.

I Sverige 2016 borde det inte skapa rubriker när några av de kvinnor som skapar trygghet för gamla, sjuka och barn erbjuds rimliga arbetsvillkor. Det borde vara en självklarhet.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Reporter: Ingvar Persson

Publicerad: