Fortsatt bråk om Förbifarten

Trots maktskiftet ska vägbygget Förbifart Stockholm bli av. Men bygget skjuts på framtiden och finanseringen är fortfarande oklar.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) bjuder in Stockholms stad och landstinget i Stockholm till samtal om det omstridda vägbygget Förbifart Stockholm.

Men den borgerliga majoriteten i landstinget tackar nej.

I höstas stoppade den nya rödgröna regeringen det nystartade jättevägbygget fram till i maj nästa år.

Byggkostnaden för projektet, 21 kilometer E4-vägar och tunnlar väster om Stockholm, är beräknad till knappt 28 miljarder kronor. Merparten av pengarna ska tas från trängselskatten i Stockholm enligt den förra alliansregeringens överenskommelse med de lokala parterna.

Men framför allt Miljöpartiet, som helst skulle stoppa projektet för gott och i stället satsa på kollektivtrafik, vill ha till stånd en ny överenskommelse. Stockholms stad styrs efter valet av en huvudsakligen rödgrön majoritet. Men i landstinget sitter Alliansen, som är för bygget, kvar.

”God dialog”

Tiden fram till den 1 maj ska nu användas till att förhandla om hur pengarna från trängselskatten ska användas.

Genom att bjuda in till mötet hoppas Anna Johansson få igång ett samtal, inte bara om Förbifarten, utan om "kollektivtrafikens förutsättningar".

Enligt henne har kommunikationen hittills skett på andra vägar med mediala utspel och brev som skickats hit och dit.

– Sånt som kanske inte främjar en god dialog kring de här frågorna, säger Anna Johansson.

Inte intresserat

Men den borgerliga majoriteten avvisar Anna Johanssons invit; Stockholms landsting är inte intresserat av att omförhandla Förbifarten och det finns inte skäl att avvakta med bygget.

"Vi uppmanar därför nu regeringen att, med dig som infrastrukturminister i spetsen, omedelbart återupptar byggandet av Förbifart Stockholm, skriver de ansvariga Alliansledarna i Stockholms landsting till Anna Johansson.

TT