Fed höjde styrräntan

Publicerad:
Uppdaterad:

USA:s centralbank, Federal Reserve (Fed), höjde på onsdagen styrräntan med 0,25 procentenheter till två procent. Därmed har Fed höjt räntan fyra gånger sedan årets första höjning i juni.

För fjärde gången i går höjde Fed styrräntan, denna gång med en kvarts procentenhet. Efter beskedet lyfte börshandeln till en början men föll snabbt tillbaka igen till ungefär samma läge.
Foto: John Gress/Reuters
För fjärde gången i går höjde Fed styrräntan, denna gång med en kvarts procentenhet. Efter beskedet lyfte börshandeln till en början men föll snabbt tillbaka igen till ungefär samma läge.

Feds penningpolitiska kommitté var enhällig i sitt beslut att höja räntan. Kommittén valde i sin åtföljande bedömning av det ekonomiska läget att behålla merparten av de formuleringar man använt vid räntehöjningarna tidigare i år.

Feds penningpolitik beskrivs, trots höjningen, som alltjämt tillväxtfrämjande. Och tillväxten väntas fortsätta, delvis tack vare det låga ränteläget, men även tack vare ytterligare produktivitetsförbättringar, skriver Fed.

Produktionen i USA har ökat i måttlig takt trots de högre energipriserna, samtidigt som förhållandena på arbetsmarknaden har blivit bättre, konstaterar banken vidare. Därtill sägs inflationen vara under kontroll både på kort och lång sikt.

Vad gäller tillväxt och prisstabilitet i USA anser Fed att det varken finns risk för någon kraftig nedgång eller uppgång under de kommande kvartalen. Den underliggande inflationen tros samtidigt bli fortsatt relativt låg.

Fed bäddar samtidigt för fortsatta räntehöjningar genom att säga att det låga ränteläget kommer att fasas ut i en väl avvägd takt. Samtidigt utlovar banken att agera om de ekonomiska förutsättningarna skulle förändras dramatiskt.Marknadsreaktionen på onsdagens räntebesked från Fed var på det hela taget återhållsam. Börserna på Wall Street lyfte initialt efter beskedet, men föll snabbt tillbaka igen till ungefär samma läge som tidigare. Samtidigt föll marknadsräntorna, medan dollarn höll sig förhållandevis stabil.

Räntan på USA:s tvååriga statsobligation föll med fyra punkter till 2,81 procent omedelbart efter räntebeskedet, medan den tioåriga statsobligationens ränta sjönk med tre punkter till 4,22 procent.

Dow Jones industriindex hade klockan 20:35 gått upp med 0,3 procent, medan Nasdaqs kompositindex hade sjunkit med 0,1 procent. Dollarn låg samtidigt på 7:03 kronor.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN