Publicerad:
Uppdaterad:

Så mycket höjs politikerlönerna

Publicerad:
Uppdaterad:

Riksdagsledamöter får 2 000 mer i månaden

Nio miljoner kronor.

Så mycket kostar höjningen av riksdagsledamöternas löner skattebetalarna.

Tvåtusen kronor mer får de i höjda arvoden och redan till hösten blir det ytterligare en höjning.

Lönen för en riksdagsledamot blir efter höjningen 51 200 kronor, rapporterar Politikerbloggen.se.

Höjningen sker retroaktivt från 2 oktober 2006, vilket innebär att ledamöterna får 16 000 kronor i extra lön på ett bräde inför sommaren.

- Det stämmer att vi höjt riksdagsledamöternas arvoden. Det skedde vid vårt sammanträde den 4 maj, säger arvodesnämndens sekreterare Per Dahlén till Politikerbloggen.

Ursinniga ledamöter

Bakgrunden till höjningen av arvodena är att den särskilda kostnadsersättningen på 3 771 kronor försvann då den nya riksdagen den 2 oktober 2006 sammanträdde. Ersättningen hade täckt riksdagsledamöternas kostnader för exempelvis mobiltelefonkostnader och språkutbildning. Nu skulle istället riksdagen stå för telefonkostnaderna och allt som hade med språkutbildning att göra.

Arvodet till ledamöterna från och med den 1 november förra året 48 000 till 49 200 kronor i månaden.

Men trots det blev enligt Politikerbloggen många riksdagsledamöter ursinniga menade att de borde kompenseras för den uteblivna kostnadsersättningen och därför har nu deras arvoden höjts.

– Många ledamöter tyckte att de hade en hel del kostnader i sitt uppdrag och att de borde kompenseras. Men arvodenämnden ansåg sig inte då kunna besluta om hur stor kompensation man skulle ge.

Redan till hösten väntar ytterligare löneförhöjningar för riksdagsledamöterna.

– Vi ser över arvodena igen inför det nya riksdagsåret, bekräftar arvodesnämndens sekreterare Per Dahlén.

Så har riksdagsledamöternas lön förändrats:

En löneutveckling från 330 000 kronor om året till 590 000 kr på tio år.

Susanna Vidlund

Publicerad:
Publicerad: