Fölster har fel om vikten av förnybar energi

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från miljöminister Lena Ek (C) om svensk klimatpolitik

Stefan Fölster skjuter vilt omkring sig när han föreslår en klimatpolitisk haverikommission. Men särskilt träffsäker är han inte i sin klimatkritik.

Det är sant att FN:s klimatförhandlingar går trögt. Men att påstå att globala överenskommelser inte spelar roll stämmer inte. Kyotoprotokollet har tydligt pressat ned världens klimatpåverkan, även om jag och många med mig önskar att det gått fortare och varit mer omfattande. På senare tid har Sverige dessutom tillhört de länder som aktivt arbetat med kompletterande processer till de formella förhandlingarna. Hit hör den globala koalitionen för att minska kortlivade klimatgaser som sot och metan, där vi med parter som USA, Bangladesh, Världsbanken och G20 snabbt gjort framsteg. Likaså driver Sverige på den grupp av industriländer och växande ekonomier som samarbetar för att fasa ut skattesubventioner till fossilbränsleanvändning.

När det gäller förnybara energikällor verkar inte Fölster känna till den enorma expansion av vindkraft, solenergi och biobränslekraftverk som sker i Europa, Kina, Indien och nu också Afrika. I Sverige har andelen biobränslebaserad energiproduktion ökat med 50 procent sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 – något som Fölster aningslöst tror sker genom vedbränning. Då han också hävdar att det inte ligger några klimatvinster i att använda förnybara energikällor i stället för kol och olja, blir det sammantaget svårt att ta hans förslag på allvar.

Lena Ek (C),

Miljöminister

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN