Äldre har gått miste om tillräcklig covidvård

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Fredrik Sandberg / TT
Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har gjort en nationell tillsyn av äldrevården. Arkivbild.

Covidsjuka på äldreboenden har under pandemin i en del fall inte fått någon läkarbedömning, enligt en nationell myndighetsgranskning.

– Man fick inte vårdas på sjukhus trots att man behövde det, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Ivo har granskat alla svenska äldreboenden för att undersöka om personer som bor där får rätt och individuell vård. På 91 boenden, som hittas runt om i landet, var bristerna så allvarliga att verksamheterna ska fortsätta granskas för att se vad som gått fel.

– Det finns exempel på personer som inte har fått en individuell bedömning av läkare, utan där man har gjort en generell bedömning som visat sig inte vara det som den här enskilda personen behöver, säger Sofia Wallström.

Ivo har fått rapporter om att äldreboenden haft instruktioner om att inte göra individuella bedömningar.

– Då har den personen, i det fallet, råkat illa ut, säger generaldirektören.

Saknar förutsättningar

Ett mindre antal kommuner, 40 stycken, står för majoriteten av dödsfallen i covid-19. Nästan 70 procent.

– Man kan tolka det som att de här 40 kommunerna hittills haft svårast, med att dels begränsa smittspridningen, dels att ge vård och behandling till de äldre, säger Sofia Wallström.

Av dessa kommuner uppger fyra av tio att de saknar fullständiga förutsättningar för att göra individuella bedömningar kopplat till covid-19, jämfört med cirka tre av tio bland övriga kommuner.

– Vi har inte kunnat notera någon skillnad mellan privata och offentliga utförare, säger Sofia Wallström.

Ministern inte överraskad

Socialminister Lena Hallengren (S) säger att det är en gedigen genomgång som Ivo gjort.

– Jag tror ingen av oss är överraskad av att det funnits brister, säger Hallengren, och hänvisar till den omfattande granskningen.

TT: Är äldrevården i sämre skick än du trodde?

– Jag tycker att det är väldigt svårt att uttala mig om det utifrån en tillsyn baserad på en pandemi som vi aldrig tidigare har sett. Men att det finns hygienrutiner som behöver förbättras och kompetenskrav som behöver höjas är slutsatser som jag dragit tidigare.

Socialministern får frågan om vad regeringen behöver göra, efter att ha tagit del av tillsynsresultaten från Ivo. Hallengren menar att granskningen måste fortsätta innan hon kan säga om nya beslut behövs på nationell nivå.

– I flera fall kan det handla om att man kommunalt behöver vidta åtgärder och förändra, eftersom äldreomsorgen är kommunal, säger Lena Hallengren.

Fråga för coronakommissionen

Frågan måste bli central för den så kallade coronakommissionen, menar Camilla Waltersson Grönvall som är socialpolitisk talesperson för Moderaterna. Hon menar att den medicinska kompetensen måste stärkas på äldreboenden, men hon vill vänta med att berätta hur.

– Det här blir en fråga för coronakommissionen att återkomma med. Det är svårt för mig att förekomma en expertgranskning, säger hon.

Publicerad:

LÄS VIDARE