M kräver kommission utan partilojaliteter

Av: TT

Publicerad:
Moderaterna vill att coronakommissionens granskning ska ha mer fokus på regeringens agerande. På bilden socialminister Lena Hallengren (S) och statsminister Stefan Löfven (S) på en av många pressträffar om pandemin. Arkivbild.
Foto: Sören Andersson/TT
Moderaterna vill att coronakommissionens granskning ska ha mer fokus på regeringens agerande. På bilden socialminister Lena Hallengren (S) och statsminister Stefan Löfven (S) på en av många pressträffar om pandemin. Arkivbild.

Moderaterna vill att coronakommissionen har mer fokus på regeringens agerande.

Partiet kräver också ledamöter utan partilojaliteter.

Partierna har haft till fredagen på sig för att lämna in synpunkter på regeringens förslag på direktiv för kommissionen som ska granska Sveriges hantering av coronakrisen.

Moderaterna (M) är inte nöjda och vill se förändringar.

Partisekreterare Gunnar Strömmer tycker att direktiven är omfattande och detaljerade när det gäller att granska kommunerna och regionernas agerande under coronakrisen. Men inte när det gäller regeringens.

– Det måste vara en lika omfattande och ingående granskning av regeringens insatser och den statliga nivån, som av kommunernas och regionernas insatser, säger Strömmer.

Inga partilojaliteter

M vill att direktiven blir tydligare om att kommissionen ska granska hur coronarekommendationer på central nivå blev till, vilket underlag det fanns, om regeringen tog självständiga beslut eller lutade sig helt på någon myndighet samt hur samspelet mellan olika departement fungerat.

– Där finns en bit kvar innan vi är nöjda, säger Strömmer.

Han pekar på att de frågorna var en central del i de slutsatser tsunamikommissionen hade om Sveriges hantering av flodvågskatastrofen 2004.

M ser det också som helt avgörande vilka personer som ska utföra granskningen.

– Alla risker för att granskningen de facto politiserats eller kan misstänkas ha politiserats måste undvikas, säger Strömmer.

Pekar ut ansvar?

M vill försäkra sig om att kommissionens ledamöter inte har partipolitiska lojaliteter. Det innebär att de inte ska ha en partipolitisk bakgrund även om de till exempel i dag jobbar som opolitiska tjänstemän i statsförvaltningen.

Enligt Strömmer har det i tidigare underlag från regeringen funnits principiella resonemang om att det är angeläget att det ingår personer med politisk bakgrund.

TT: Kommer nuvarande direktivförslag att leda till att väljarna får svar på hur det politiska ansvaret ser ut?

– Om regeringen beaktar de ganska omfattande synpunkter som Moderaterna och andra partier lämnat in, då finns det i alla fall direktiv till en kommission för att utreda de frågorna, säger Strömmer.

Beslut tisdag?

Regeringen siktar på att vid sitt sammanträde på tisdag besluta om att tillsätta kommissionen.

Kristdemokraterna har krävt att kommissionen måste gå igenom de faktaunderlag som legat till grund för Sveriges coronastrategi hos bland annat regeringen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

"Här måste kommissionen sätta stopp för regeringens hemlighetsmakeri", uppger KD:s gruppledare i riksdagen, Andreas Carlson, i en kommentar.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni vill ha mer fokus i direktiven på varför människor i utsatta områden drabbades så hårt av smittan.

Publicerad: