Börja terminen med en pronomenrunda

Debattören: Det är en rättighet för barn och unga att bli tilltalade så som de själva väljer

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: THINKSTOCK
Pronomenrunda är lika enkelt som en presentationsrunda. Alla får i tur och ordning säga sitt namn, pronomen och något annat – som favoritfärg, skriver Kristina Henkel.

DEBATT. Enligt Folkhälsomyndigheten har mer än var tredje transperson försökt ta sitt liv och över hälften har blivit utsatta för kränkningar. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för att skapa en trygg och inkluderande miljö.

Genom att börja terminen med en pronomenrunda ger du barn och elever möjlighet att definiera sig själva och skapar en tillåtande miljö med inkluderande normer. Könsidentitet är inte självklart. Allt fler och allt yngre barn ifrågasätter i dag idén om endast två möjligheter som hänger ihop med det biologiska könet.

Vi kan inte se på en person vilket pronomen den föredrar att bli kallad för. Det händer att barn och unga blir felkönade, det vill säga att vuxna använder fel pronomen när de tilltalar eller pratar om barnet eller eleven.

Att bli felkönad leder till en känsla av utanförskap, att inte bli tagen på allvar, stress och psykisk ohälsa.

Pronomenrundor är bra för att skapa trygghet så alla känner sig sedda och respekterade för den de är. Genom aktiviteten påverkar du också miljön och förväntningarna i det sociala rummet, vilket gör att alla barn blir bättre rustade för livet.

Pronomenrunda är lika enkelt som en presentationsrunda. Kanske är det första gången som gruppen ses eller så har ni träffats flera gånger förut men aldrig pratat om pronomen? Vilket bra sätt att börja den nya terminen i så fall!

Alla får i tur och ordning säga sitt namn, pronomen och något annat – som favoritfärg. Berätta för gruppen att pronomen kan vara hen, hon, han eller den. Det handlar helt enkelt om hur vi vill att andra ska omtala oss.

Enligt både skollag och läroplan som gäller i förskola och skola har alla barn och unga rätt att inte bli begränsade av stereotypa föreställningar om till exempel könsidentitet. Och enligt diskrimineringslagen måste både förskola och skola arbeta förebyggande med alla diskrimineringsgrunder, varav könsöverskidande identitet och uttryck är en.

Genom pronomenrundan synliggörs normer som hänger ihop med utseende och föreställningar kring kön. Det är ett bra sätt att börja prata om normer och en givande del av ett normkreativt förhållningssätt. Helt enkelt ett sätt att leva upp till kraven som finns i styrdokumenten för både förskola och skola.

Du påminner också alla om att det inte går att se på en person vilket pronomen den föredrar. En runda är också ett sätt för de som vill att få komma ut med sin identitet.

Det är en rättighet för barn, unga och vuxna att bli tilltalade med rätt pronomen. Så tillsammans kan vi göra stor skillnad för ungas hälsa – ett sätt är att använda pronomenrunda. Ibland är det enkelt att göra skillnad. Det här är en sådan möjlighet.


Kristina Henkel, författare och utbildare om jämställdhet och normkreativitet på Olika.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM