En ny arbetsrätt kan aldrig bli felfri för alla

Debattörerna: Se verkligheten och gå vidare med las-utredningen, politiker

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svensk arbetsmarknad har redan förändrats, nu måste arbetsrätten följa efter. Vi uppmanar januaripartierna att gå vidare med de förslag i las-utredningen som faktiskt kommer att bidra till ökad flexibilitet och sänkta kostnader att anställa, skriver Günther Mårder och Lise-Lotte Argulander.
Foto: TT
Svensk arbetsmarknad har redan förändrats, nu måste arbetsrätten följa efter. Vi uppmanar januaripartierna att gå vidare med de förslag i las-utredningen som faktiskt kommer att bidra till ökad flexibilitet och sänkta kostnader att anställa, skriver Günther Mårder och Lise-Lotte Argulander.

DEBATT. Killinggängets Farbror Barbro gjorde i mitten på 90-talet en träffsäker parodi på ljudnördar som fastnade i mikrodetaljer i jakt på det perfekta ljudet.

Det är lätt att förledas till att tro att även arbetsrätten måste vara felfri när allt gällare röster hörs till storms mot en eller annan detalj. Då tappar vi fokus på kärnuppdraget – en förändring som för det så viktiga regelverket in i detta århundrade.

Arbetsrätten behöver anpassas till rådande förutsättningar, det är de flesta överens om – även om fackförbunden ofta fastnar i att leta efter lösningar i backspegeln. Förhandlingen mellan parterna har därför misslyckats, och kvar finns den utredning om arbetsrätten vars remisstid gick ut i går. Som en synnerligen het potatis har frågan återigen hamnat i arbetsmarknadsministerns knä.

Därför uppmanar vi partierna som ingick januariöverenskommelsen, med en ny arbetsrätt som en nödvändig beståndsdel, att gå vidare med de av utredningens förslag som faktiskt kommer att bidra till ökad flexibilitet och sänkta kostnader att anställa. Utredningen skulle särskilt se till de jobbskapande små och medelstora företagens behov.

Alla förhandlingar mellan olika parter är ett givande och tagande. I bästa fall kan en ansvarsfull kompromiss visa på ledarskap vars resultat kan prägla samhället under lång tid framöver.

Tyvärr har regeringens företrädare valt att i stället vara röster åt sakintressen.

Substansen saknas i ropen på att utredningen skulle vara obalanserad till arbetstagarnas nackdel. Istället för en inbjudan till kompromissverkstad bjuder statsministern till ekokammare där representanter från fackförbund, partiföreträdare och andra tyckare på vänstersidan bekräftar varandras åsikter.   

Utredningen har för- och nackdelar för alla aktörer på arbetsmarknaden.

PLUS Utökade undantag från turordning till högst 5 arbetstagare innan turordning fastställs, oavsett storlek på företag (från två undantag i företag med färre än tio anställda). För mindre företag är det livsavgörande att kunna behålla rätt kompetens.

MINUS Utökat ansvar för anställdas kompetensutveckling införs. Kompetensutveckling är viktigt men förslaget är på fel plats och innebär att regler och administration åläggs arbetsgivare vilket ökar skyldigheterna och kostnaderna förenade med att anställa.

PLUS Möjligheten att ogiltigförklara uppsägning på grund av personliga skäl tas bort i företag med upp till 15 anställda. Huvudregeln vid uppsägning av personliga skäl i alla företag blir att anställningen upphör vid uppsägningstidens slut. Därmed kan småföretag i högre grad våga anställa, eftersom det minskar kostnaden med felrekryteringar.  Observera att saklig grund finns kvar, och ett skadestånd införs för när företag säger upp felaktigt.

MINUS En utökad företrädesrätt till anställning för visstidsanställda. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist föreslås företrädesrätt till återanställning efter 9 månaders (idag 12) anställning under de senaste tre åren. Balansen snedvrids och visstidsanställda kan få företräde framför tillsvidareanställda. För arbetsgivare blir systemet ännu krångligare.

I kölvattnet av Corona är sänkta kostnader för att anställa ett centralt verktyg för att återstarta ekonomin. Frågan är nu tillbaka hos regering och riksdag och vi hoppas att alla tar det ansvar och förtroende de fått på allvar. I det inkluderas att avstå från en typ av politik där vi skapar motsättningar för att slippa ta ansvar för verkligheten.

Svensk arbetsmarknad har redan förändrats, nu måste arbetsrätten följa efter.


Günther Mårder, vd Företagarna
Lise-Lotte Argulander, expert arbetsrätt Företagarna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE